Fattiga eller rika pensionärer?

Tvärt emot bilden av fattiga pensionärer som S och V målar upp står Pensionsmyndighetens nya rapport ”Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?”, som säger att dagens

Valår

Moderata Ungdomsförbundet är en motor och en drivkraft som inte går att jämföra med andra, som bär upp när partisterna snarare ger upp. En valrörelse

Håll gränsen!

Det försämrade säkerhetsläget har gjort att Sveriges försvarsmakt hamnat i blickfånget hos den breda allmänheten. Moderaterna har föreslagit ytterligare 3 miljarder till försvaret i år,

Debatt

Fattiga eller rika pensionärer?

Fattiga eller rika pensionärer?

Tvärt emot bilden av fattiga pensionärer som S och V målar upp står Pensionsmyndighetens nya rapport ”Hur är pensionärernas ekonomiska…
Med frivilligheten som grund bär vi upp vår demokrati

Med frivilligheten som grund bär vi upp vår demokrati

Visste du att vi har 18 frivilliga försvarsorganisationer som del av Sveriges totalförsvar och kris-/krigsberedskap? De organiserar, utbildar och övar…
Säkerhetsparadoxen – ökad global utveckling men en alltmer osäker värld

Säkerhetsparadoxen – ökad global utveckling men en alltmer osäker värld

I en ny rapport presenterar UNDP, FN:s utvecklingsprogram, en nutida säkerhetsparadox där global utveckling inte hänger samman med människors känsla…
Sverige och Europa sluter upp bakom Ukraina

Sverige och Europa sluter upp bakom Ukraina

De ryska styrkorna har ryckt fram på bred front. Ukrainska kvinnor och män med vapen i hand skyddar sina hem,…
Friheten är värd att försvara

Friheten är värd att försvara

Ett tydligt rätt och fel har också etablerats. De i debatten som ropade på att ”förstå det ryska perspektivet” har…
Så krossar vi glastaket

Så krossar vi glastaket

När kvinnor får barn arbetar de färre timmar och byter till sämre betalda jobb, vilket får stora konsekvenser för deras…
När identitetspolitiken är det enda som återstår

När identitetspolitiken är det enda som återstår

En rapport från Riksdagens utredningstjänst (RUT), som studerat budgetarna under Anderssons (S) tid som finansminister, visar att Moderaternas budgetar genomgående…
Lokal insändare: Bekämpa ålderismen

Lokal insändare: Bekämpa ålderismen

Vi ska jobba längre, så länge vi kan och orkar. Så är det bestämt och det behövs. Enligt SCB är…
Rädsla är en dålig grund för lagstiftning

Rädsla är en dålig grund för lagstiftning

I kampen för trygghet kan inte ändamålet helga medlen. Men den kritiska reflexen mot trygghetsåtgärder som övervakning är inte bara…
Kameraövervakning ökar tryggheten

Kameraövervakning ökar tryggheten

Tryggheten är basen i vårt samhälle. Det handlar både om den upplevda och faktiska tryggheten. Brottsligheten brer ut sig i…