Vi är partiet som löser verkliga problem för HBTQ-personer

2022-09-02

Under sommaren har det varit pridefiranden runt om i Sverige. Moderater har synts i parader och debatter. Vi har politiken som krävs för ett öppet Sverige. Öppna Moderater har aktivt tagit fram bra politik, som många gånger också blivit partiets HBTQ-politik. Det blev tydligt under Stockholm Pride. Vår statsministerkandidat Ulf Kristersson berättade för besökarna om Moderaternas HBTQ-politik medan Magdalena Andersson inte ens deltog i partiledarutfrågningen. Moderaterna presenterade många viktiga förslag som visar att frågan har en naturlig plats för oss.

Vår politik är inriktad mot frågor som är viktiga för HBTQ-personer, men i grunden handlar det om mänskliga rättigheter. Vi talar om rätten att behandlas lika när det gäller blodgivning, att könsuttryck och könsidentitet bör omfattas av diskrimineringslagstiftningen och altruistiskt surrogatmoderskap. Öppna Moderater, Moderatkvinnorna och MUF har gemensamt lyft frågan om altruistiskt surrogatmoderskap. Om högt tonläge från vänstern är ett tecken på att vi driver frihetliga frågor, då har vi verkligen lyckats.

En viktig fråga som vi också lyfter i årets valrörelse är att många barn och unga idag inte känner sig bekväma i könsidentiteten man och kvinna. Dessa barn går nu i våra förskolor och skolor och de tar fighten för att själva få definiera sig i det kön de känner sig mest hemmahörande i. Vi vet dessutom att transpersoner i högre grad lider av psykisk ohälsa och självmordstankar. Vi som ansvariga politiker kan inte stå och se på när barn och ungdomar i våra verksamheter behöver ta kampen själva. Här behöver vi ha modet att utmana gamla sanningar och skapa öppna och inkluderande miljöer. Vi från Öppna Moderater kräver en ny könstillhörighetslag där juridisk och biologiskt kön separeras, införande av ett tredje juridiskt kön och att livssituationen för transpersoner förbättras genom ökade satsningar i vård, skola och omsorg.

Moderaterna har en modern HBTQ-politik och dessutom modet att genomföra det som behövs för allas mänskliga rättigheter.

Kim Nilsson
Ordförande Öppna Moderater
Facebook
Twitter
LinkedIn