Varje moderat politikers viktigaste drivkraft

2021-07-01

Ett barn föds och där och då börjar ett liv skapas. I vissa delar av världen får du din framtid utstakad utifrån kön, religion och social status. I andra delar av världen är födseln bara startpunkten.  

 

Jag är utomeuropeiskt född vilket statistiskt ses som en utmaning. Jag är adopterad och vi vet att adopterade barn lider av större psykisk ohälsa. Lägg därtill att jag är homosexuell och att det finns tydlig statistik som visar att HBTQ-individer har en större utsatthet. Så om statistiken hade fått avgöra mitt livsöde hade jag med största sannolikhet inte haft min universitetsexamen, mitt eget företag eller min stadiga plats i samhället.  

 

Sverige ska vara en plats, där vem du är när du föds inte ska bestämma din framgångsresa och livshistoria. Oavsett om du är kvinna, man, gul, vit, heterosexuell eller homosexuell. Vi ska jobba för att skapa möjligheter för fler självständiga individers egna framgångar. Det ska vara varje moderat politikers viktigaste drivkraft. Att se och jobba med att skapa ett samhälle och strukturer som ger individen möjlighet att äga sin egen framgång. Där vi fokuserar på att bygga ett samhälle där varje individs dröm och mål ska vara den givna slutpunkten. I det samhället får alla samma förutsättningar att lyckas och de som behöver mer stöd ska kunna lita på att det finns tillgänglig men inte på bekostnad av att någon annan står tillbaka. När vi har det synsättet skapar vi ett jämlikt samhälle för alla.  

 

Just det, jag är också den första akademikern i släktenvilket inte var en självklarhet. Jag valde att lösa differentialekvationer istället för att hugga ved, där den sistnämnda aktiviteten ansågs viktigare. Jag är alltså ett alldeles levande exempel på att hur samhället klarar att möta individers olika behov är avgörande för hur man kan forma sin framtid.  

 

Därför är såväl Moderatkvinnorna som Öppna Moderater viktiga frihetsrörelser inom vårt parti. Det är vårt arbete som skapar jämlikhet för vi vågar visa på systemfel. Den typ av systemfel som hindrar individen och gör att statistiken får bestämma människors livsöden. Här kommer våra politiska förslag och reformer in. Som så många gånger tidigare kan vi dela och stötta varandras arbete för våra respektive grupper är fortfarande utsatta för strukturer som inte ger oss samma möjlighet. Vi har dessutom tillräcklig kraft att våga genomföra förändringar och nöjer oss inte med att protestera i ord mot orättvisorna. Vi ser problemen och formulerar välarbetade förslag som bit för bit skapar en mer inkluderande och jämlik framtid.  

 

Jag ser fram emot att följa Moderatkvinnornas viktiga reformarbete och jag är helt säker på att vi kommer ha många gemensamma initiativ att driva för att öka friheten i vårt gemsamma samhälle.

Kim Nilsson
Förbundsordförande Öppna Moderater
Facebook
Twitter
LinkedIn