Varför fick jag mindre i löneökning än Micke?

Jag minns ännu frågan jag ställde till min chef efter att ha fått besked om resultatet av min första löneförhandling. 25 år gammal på mitt första jobb insåg jag att jag redan hade halkat efter.
2021-06-15

Nu var detta 1998 (ja, jag vet, mina barn påpekar ofta att det var förra årtusendet) – och i ett av världens mest jämställda länder borde detta inte längre vara ett problem. Men tyvärr är det fortsatt så. Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1% av männens, kvinnors pension är i genomsnitt 31% lägre än männens och färre än vart tredje företag ägs av en kvinna. Utrikesfödda kvinnor står längre från arbetsmarknaden och trösklarna är för höga för att komma in.  

I ett av världens mest jämställda länder har ungas utsatthet ökat med 360% de senaste fem åren. Nära hälften av unga kvinnor uppger att de väljer en annan färdväg eller färdsätt för de är oroliga att utsättas för brott 

Moderaterna ska vara ett parti som har svar på dagens samhällsutmaningar och Moderatkvinnornas roll är inte bara att belysa och lyfta jämställdhetsfrågor utan att också komplettera och nyansera Moderaternas politik. Moderaterna ska vara den starkaste rösten för ett jämställt Sverigeoch när andra partier är förblindade av föreställningar kring kvotering och genusvetenskaplig jämställdhetsmyndighet ska Moderaterna vara en röst för alla kvinnor 

Därför startade vi i Moderatkvinnorna år 2020 ett reformutvecklingsprojekt där fem grupper fick i uppgift att ta fram tydliga, skarpa rapporter med reformförslag ur ett jämställdhetsperspektiv inom områdena trygghet, ekonomi och jobb, företagande, miljö och klimat samt integration och migration. Allt i syfte med att komplettera Moderaternas politiska förslag med ett jämställdhetsperspektiv. 

Under ett år har ett intensivt arbete pågått och resulterat i rapporten Reformer för ett jämställt Sverige. Jag är stolt och glad över det arbetet som gjorts och det resultat som kommit fram. Det gedigna arbete grupperna har åstadkommit under ett pandemi-år är imponerande. Nu är det upp till oss i Moderatkvinnorna att skapa skarpa förslag utifrån rapporten – förslag som inte bara breddar Moderaterna utan som också lockar fler väljare och därmed leder till ett regeringsbyte 2022. 

Så vad var svaret på frågan? Varför fick jag mindre löneökning? Det fanns inget svar – och resultatet blev att mitt lönekuvert ökades upp till samma nivå. Att lyfta rösten och visa på problemet hjälpte.

Annsofie Thuresson
Ansvarig för Moderatkvinnornas reformarbete
Facebook
Twitter
LinkedIn