Valet 2020 får inte solka ”the American Dream”.

2021-01-14

Presidentvalet i USA beskrivs av många som ett ödesval, det handlar om nu eller aldrig. Valdeltagandet var det högsta under 120 år. Redan före valet utropade Trump sig till vinnare, ju närmare valdagen desto tydligare ändrades argumentationen till ett ifrågasättande av rösternas legitimitet, framför allt förtidsrösterna. Kan tyckas något ironiskt eftersom president Trump förtidsröstade.

Valrörelsen präglades av konfrontation och polarisering. Till största del var det president Trump som smutskastade Biden och uttryckte misstro gentemot de legala strukturerna. Åtskilliga av de medborgare som jag talade med kände sig okomfortabla med konfrontationerna.

Valet föregicks av farhågor om upplopp och kravaller. I Washington stängdes områdena runt Vita Huset av, butiker och restauranger spikade igen fönster och dörrar. Det rådde även oro för våldsamheter i vallokalerna. Glädjande nog inträffade inga av farhågorna. Valdagen och valnatten blev generellt lugn och fridfull.

I det fall Trump fortsätter att ifrågasätta valets genomförande, rösternas korrekthet och räknandets giltighet tar en juridisk process vid. I en juridisk process blir det ytterst högsta domstolen som beslutar om valets giltighet. Ifrågasättandet riskerar att öka förekomsten att konspirationsteorier och misstro mot samhället. Låt inte presidentvalet 2020 bli ödesvalet som förstör visionen av USA som värdens största demokrati. Valet 2020 får inte solka ”the American Dream”.

Margareta Cederfelt observerade presidentvalet i USA på uppdrag av OSSE med placering i Detroit Michigan.
Margareta Cederfelt
Riksdagsledamot, Vice ordförande i den svenska delegationen till Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) och vice president i OSSE Parlamentariska Församling.
Facebook
Twitter
LinkedIn