Vad händer med utrikes födda kvinnor i spåren av krisen?

2020-12-09

Redan innan coronapandemin stod utrikes födda kvinnor längst från arbetsmarknaden i Sverige. Bristande kunskap i det svenska språket och kort utbildningsbakgrund är två anledningar till att gruppen har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Vad händer då när ekonomin viker och konkurrensen om jobben hårdnar?

Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid Handelns forskningsinstitut, menar att utrikes födda kvinnors svårighet att komma in på arbetsmarknaden också beror på normer om att kvinnor ska vara hemma och ta hand om familj och hushåll.

  • Obetalt arbete hemma framför betalt arbete på jobbet är i många fall inte bara mer attraktivt, utan närmast uppmuntras genom utformningen av svenska bidrags- och ersättningssystem, menar Daunfeldt.

 

Om dessa kvinnor inte får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, utan förpassas till hemmet, väntar bara utanförskap. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, förklarar att nyckeln till frihet är egen försörjning.

  • Regeringen kallar sig feministisk, men gör väldigt lite för att ta tag i det verkliga jämställdhetsproblemet: invandrade kvinnors möjligheter att försörja sig själva. Kanske är det lättare att diskutera kvotering i bolagsstyrelser än att lägga sin kraft och energi på det faktum att det tar 10 år innan ens hälften av de invandrade kvinnorna etablerat sig på arbetsmarknaden, säger Svantesson.

 

För att bryta utanförskapet är det helt centralt att utrikes födda kvinnor får in en fot på arbetsmarknaden.

  • Hembesök hos de som mottar försörjningsstöd, språkundervisning under föräldraledigheten samt ett bidragstak så att det alltid lönar sig att jobba är därför tre viktiga delar som måste komma på plats, fortsätter Svantesson.

 

I kölvattnet av coronapandemin fördjupas utrikes födda kvinnors utanförskap. Utöver lösare anknytning till arbetsmarknaden, så arbetar dessa kvinnor oftare i branscher som drabbats hårt av coronakrisen, förklarar Daunfeldt.

Nödvändiga reformer behöver därför snarast komma på plats, helst redan igår, för att inte utanförskapet också ska gå i arv till kommande generationer.

Olivia Nensén
Facebook
Twitter
LinkedIn