Trygghet är en hörnsten i samhällskontraktet   

Enligt en färsk undersökning från kommunikationsföretaget Axiom Insight tycker 4 av 10 tillfrågade kvinnor att ökad trygghet på gator och torg är den viktigaste jämställdhetsfrågan för politiker att prioritera. Hur ska Moderaterna övertyga fler kvinnliga väljare i trygghetsfrågan? Tidningen Modig fick en pratstund med partisekreterare Gunnar Strömmer.  ”S-regeringen har svikit genom att inte komma till rätta med den ökande kriminaliteten. Såväl kvinnor som män ska kunna känna sig trygga på allmänna platser, det är en hörnsten i samhällskontraktet.”
2021-10-25

Det grova våldet har nått rekordnivåer. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen. 

 

Varför tror du att frågan om lag och ordning är så viktig för kvinnor? 

 

– När brottsligheten ökar minskar friheten. Kvinnor får sina liv begränsade genom att till exempel inte våga röra sig ute på kvällarna eller tvingas ta andra vägar hem. Rädsla sänker livskvaliteten.  

 

Men den upplevda otryggheten speglar väl inte alltid den faktiska brottsligheten? 

 

– Så är det. Men regeringens försök att vifta bort otryggheten med statistik visar att den är förbrukad när det gäller att komma tillrätta med brottsligheten. Att som justitieminister Morgan Johansson (S) säga att risken att bli skjuten är ”väldigt liten” visar på nonchalans. Hur människor upplever tryggheten är oerhört viktigt. 

 

Att återupprätta samhällskontraktet är en hjärtefråga för dig och för Moderaterna. Vad innebär det egentligen? 

 

– I vårt nya idéprogram talar vi om frihet och ansvar. Vi förväntas bidra till det gemensamma genom att anstränga oss, betala skatt och vara goda medborgare. I gengäld ska staten upprätthålla tryggheten på våra gator och torg, säkerställa att välfärden aldrig sviker och undanröja hinder för att människor ska kunna växa av egen kraft. 

 

Hur ska vi som parti förmedla trygghetsfrågan? 

 

– Vi moderater måste se som vår viktigaste uppgift att återupprätta tryggheten i samhället. Tryggheten är inte minst en nyckelfråga för många kvinnor, och vi ska förmedla att vi är det parti som har bäst politik för att lösa problemen. 

 

Foto: Tom Samuelsson 

 

Pernilla Ohlin
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn