Fotograf: Josefine Anjou

Svenska folket har röstat för maktskifte 

I valet sa svenska folket sitt: vi behöver vända utvecklingen i Sverige, som länge gått åt fel håll. Den 14 oktober presenterades Tidöavtalet och vi fick till slut Ulf Kristersson vald som statsminister. Vi vann valet!  
2022-12-10

Valet vanns inte bara på riksnivå, utan framförallt ute i kommunerna. Moderaterna gjorde ett väldigt starkt val runtom i landet där vi nu är med och styr i inte mindre än 174 av Sveriges 290 kommuner. Det är en noterbar ökning sedan förra valet, och ger oss möjligheter att påverka politiken allra närmast medborgarna. Samtidigt föll åtta av Socialdemokraternas ”eviga fästen” – kommuner som hitintills alltid haft en socialdemokrat som kommunstyrelsens ordförande. I detta nummer av Modig får vi möta några av de moderata företrädare som gjort bäst val i kommunerna och som generöst delar med sig av sina bästa tips och erfarenheter.  

Men det finns några moln på himlen. Samtidigt som fler valde att rösta på Moderaterna i kommunvalet, valde färre att rösta på oss i riksdagsvalet. Hela Moderaternas nationella väljartapp är kvinnor. Det är nu en viktig fråga att analysera och lära av inför kommande mandatperiod. Vårt mål borde vara att bli Sveriges största parti, och då behöver vi växa bland så väl kvinnor som bland män.  

Nu väntar en intensiv mandatperiod, och det råder ingen brist på utmaningarna för den nytillträdda regeringen. Brottslighet blir allt grövre, i år slog Sverige sitt egna blodiga rekord i dödsskjutningar. Alltför många människor får aldrig sitt första arbete och alltför många barn ser inte sina föräldrar gå till jobbet. Sverige går in i en lågkonjunktur med EU:s lägsta tillväxt och en redan hög arbetslöshet.  

Elsystemet har monterats ned under de senaste åtta åren, vilket gör oss sårbara för elpriserna på kontinenten. Svensk skola är inte rustad för integrationsproblemen och stökiga klassrum och brist på kunskap hindrar barn från att klara skolan. Många av de viktigaste prioriteringarna finns med i Tidöavtalet, som vi kommer att stifta en närmare bekantskap med i detta nummer. Då får ni även läsa om många av de viktiga jämställdhetsreformer som Moderatkvinnorna drivit och som nu är regeringens politik.  

Med hopp om en givande läsning!  

Josefin Malmqvist 
Chefredaktör  
Facebook
Twitter
LinkedIn