Foto: Lasse Hejdenberg

Skogen – vägen till jämställt ägande?    

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare och bildade föreningen Spillkråkan. Syftet var bland annat att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen och att bidra till erfarenhetsutbyte.  
2022-06-17

 I dag är knappt 40 procent av Sveriges privata skogsägare kvinnor. Skogsföretagande är den enskilt största företagsformen bland kvinnor i Sverige, enligt Spillkråkan. Även om ägandet är spritt så står skogsägande kvinnor bara för 14 procent av ägandet i den produktiva skogsarealen.  

 

– En av fem köpare av skog är kvinnor medan fyra av fem är män. Män har generellt sett större kapital och ofta lättare att finansiera ett skogsköp. Och då män redan äger större arealer har de också större finansiella möjligheter att göra tillköp och därmed skaffa sig ännu mer skogsmark, konstaterar Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs till Skogssällskapet (2021-12-15)  

 

Hon menar att det går att öka jämställdheten i skogsägandet:
 

– Avdramatisera skogsägandet! Man behöver inte komma från en skogsägarfamilj eller ha kunskaper kring att jobba praktiskt i skogen för att bli skogsägare. Vi behöver bredda bilden av skogsägandet och visa på att det går utmärkt att äga skog på distans och ta hjälp av en förvaltare eller skogsinspektor som ger råd och organiserar det praktiska arbetet. Om man så vill kan man lära sig mer via kurser eller ta hjälp av förvaltaren och bli en mer aktiv skogsägare i ett senare skede. 

Nelly Åkesson och Hanna Dalhusen
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn