Sexualbrott och våld i nära relationer under corona

Våldtäktsanmälningarna och våldet i nära relationer med dödlig utgång ökar. Myndigheter varnar för att coronapandemin kan leda till att våld i nära relationer ökar. Sverige ligger tillsammans med England-Wales högst när det gäller våldtäktsanmälningar i Europa. Under 2019 anmäldes över 23 000 sexualbrott, varav 8820 rubricerades som våldtäkt. Det innebar en ökning av antalet anmälda våldtäkter med 6%.
2021-03-17
  • Vi vet från andra studier att mörkertalet är stort. I studien ”Våld och hälsa” så uppger var femte kvinna att den har blivit utsatt för sexualbrott efter sin 18-årsdag, säger Åsa Witkowski, som är verksamhetschef för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

 

En granskning av BRÅ visar att ungefär 5 av 100 våldtäkter klaras upp. Stina Holmberg är forskare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Hon menar att det är viktigt för utredningsresultaten att man kommer igång snabbt med utredningar samt att det går snabbt när man lämnar in tester för DNA-analys.

 

Åsa Witkowski lyfter också upp långa handläggningstider som ett problem, något som Sverige också har fått kritik för från Europarådets expertgrupp Grevio.

 

  • Själva utredningen och förundersökningen kanske startar sent. Det kan vara länge sedan brottet begicks så att det är svårt att hitta vittnen eller få deras vittnesmål. Det blir också en väldigt utdragen process för den som har varit utsatt för brott, säger Åsa Witkowski.

 

De allra flesta våldtäkter sker av någon som offret redan har en relation till. När många blir isolerade i hemmet under coronapandemin ökar risken för våld och möjligheten att söka hjälp minskar när man är utsatt för våld i sin relation.

 

Den ideella organisationen Storasyster arbetar för att motverka sexuella övergrepp och erbjuder stöd till dem som har blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. I november anordnade Storasyster ett live-sänt politikersamtal för att diskutera hur tillgången till stöd i pandemins efterverkningar kan säkras.

 

Organisationens generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen inledde panelsamtalet.

 

  • Många av dem vi möter mår psykiskt dåligt, något som ytterligare förvärrats av den situation vi nu befinner oss i under coronapandemin. Vi får många larmrapporter om att våldet ökar under samhällskriser. För den som lever med och nu är isolerad tillsammans med förövaren kan det vara omöjligt att söka stöd och hjälp, berättade hon.

 

Josefin Malmqvist var en av deltagarna i panelsamtalet, tillsammans med bland annat Annika Strandhäll (S), Åsa Lindhagen (MP) och Juno Blom (L).

 

Under samtalet lyfte Josefin upp flera punkter som särskilt viktiga, bland annat att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, höja kvaliteten på sexualundervisningen i skolan samt öka satsningar på skolsjuksköterskor och kuratorer.

 

  • Ökningen av sexualbrott, de stora mörkertalen när det gäller anmälningar och den låga uppklarningsfrekvensen – denna negativa utveckling såg vi redan innan coronakrisen, men nu har problemen fördjupats. Vi behöver skärpta straff, ökade resurser till hela rättsväsendet, men även förändrade arbetssätt i utredningsarbetet, sa Josefin under panelsamtalet.
Joline Göttfert
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn