Säkerhetsparadoxen – ökad global utveckling men en alltmer osäker värld

Sverige och världen står inför allt fler komplexa säkerhetutmaningar. Rysslands militära invasion av Ukraina och den europeiska säkerhetsordningen som skakas i grunden kombineras med omfattande hybridhot, demokratisk tillbakagång, klimatrelaterade säkerhetsrisker, globala hälsohot och fler väpnade konflikter.
2022-03-19

I en ny rapport presenterar UNDP, FN:s utvecklingsprogram, en nutida säkerhetsparadox där global utveckling inte hänger samman med människors känsla av säkerhet. Redan innan pandemin kände uppskattningsvis sex av sju personer i världen en växande osäkerhet. Detta gäller inte endast låg- och medelinkomstländer utan även länder med så kallade höga HDI-värden (Human Development Index), däribland Sverige. 

Fastän de traditionella hoten från främmande makt kvarstår – något som Rysslands olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina tydligt har visat utgör hybrida hot från statliga och icke-statliga aktörer samt fredstida hot också reella säkerhetsutmaningar. Cyberattacker mot viktig infrastruktur, spioneri, organiserad brottslighet och systematisk informationspåverkan för att rubba grundläggande demokratiska värden är bara några exempel på aktiviteter som hotar svensk säkerhet, och på längre sikt även vår demokrati. Utmaningarna stannar dock inte där. Klimatförändringarna och pandemin har tydliggjort mer uppenbara hot mot människors säkerhet. UNDP pekar framför allt på fyra övergripande hot mot global säkerhet som har accelererat med anledning av det förändrade klimatet. Dessa är nya hälsohot, digitala teknologier, väpnade konflikter och ojämlikhet. 

Alla dessa hot är viktiga och sammankopplade med varandra. En viktig läxa efter två år av pandemi är att vi inte får förringa de hot och kriser som våra samhällen inte är tillräckligt förberedda för. Framtidens krigsföring kommer fortsatt att inkludera stridsflygplan och stridsvagnar, men framtiden kommer också utgöra en kamp om jordens resurser, såväl naturtillgångar, exempelvis metaller och mineraler, som grundläggande behov som mat- och vattentillgångar. Därtill kommer vårt varmare klimat leda till ökad risk för att bakterier, virus och andra smittämnen sprids allt snabbare mellan länder och att fler människor är på flykt i världen– något som i sin tur spär på spänningar och konflikter inom och mellan länder. 

Trots den globala utvecklingen känner sig människor alltmer osäkra. Det är den närmaste krisen som vi ofta minns. Samtidigt är vi fullt medvetna om att de resurser vi behöver kan komma att försvinna när som helst. 

Men det skjuter vi på framtiden. 

Precis som allt annat vi egentligen behöver göra nu.  

 

Folk och Försvar är Sveriges ledande forum för försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Sedan 1940 är Folk och Försvar en arena där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts, utbyter och prövar idéer samt förmedlar information om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Folk och Försvar är en partipolitisk obunden organisation som samlar över 100 demokratiska riksorganisationer. Deras vision är att vår säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.  

Hanna Waerland-Fager
Programansvarig för global säkerhet och hälsa på Folk och Försvar
Facebook
Twitter
LinkedIn