Så ökar vi tryggheten i hela Sverige

Förra året ökade den upplevda otryggheten i landet, enligt Brås nationella trygghetsundersökning. För att motverka brottslighet och öka tryggheten i Sverige krävs såväl lokala som nationella åtgärder. I det här reportaget möter vi Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell, riksdagsledamoten Louise Meijer och lokalpolitikern Åsa Ågren Wikström, för att tala om vad Moderaterna vill göra för att bidra till ökad trygghet på både lokal och nationell nivå.
2021-03-26

År 2020 ökade antalet skjutningar i landet jämfört med förgående år, liksom antalet dödade med skjutvapen. Hur ser du på regeringens hantering av gängkriminaliteten?

 

 • Ifjol inträffade en skjutning varje dag under hela året, så det är svårt att ge något annat betyg än icke godkänd. Samtidigt finns det många bra förslag som ligger på riksdagens bord och som skulle ha effekt. Ingen skulle vara gladare än jag om regeringen släppte prestigen och tog till sig av dem. Men i ärlighetens namn känns de väldigt trötta och jag betvivlar att det kommer att ske, säger Johan Forssell.

 

Han fortsätter:

 

 • Det viktigaste är att genomföra ett större omtag i hela rättspolitiken. Det måste bli ett större fokus på att skydda allmänheten från gängkriminella och det innebär bl a att personer som döms för allvarliga brott ska avtjäna längre tid i fängelse. Vi behöver också ge polisen bättre verktyg för att kunna klara upp fler brott, till exempel genom att i fler fall kunna avlyssna gängkriminella.

 

I undersökningar får M högst förtroende i frågor som rör lag och ordning. Vad tror du att det beror på?

 

 • Jag tror att väljarna uppskattar vår kombination av att både tala ärligt om samhällsproblemen och visa på konkreta lösningar för att hantera dessa. Jag är övertygad om att det går att få bukt med gängkriminaliteten och jag hoppas att vi ska få en chans att visa det efter nästa val, avslutar Johan.

 

Louise Meijer är riksdagsledamot från Skåne och har nyligen släppt en rapport om lokalt brottsförebyggande arbete. Under hösten har hon träffat moderata förstanamn i social- och utbildningsnämnder för att prata om det lokala brottsförebyggande arbetet. Nu har hon sammanställt de åtgärder som moderatledda kommuner vidtar för att minska brottsligheten på både kort och lång sikt.

 

 • I det brottsförebyggande arbetet har kommunerna en central roll. Jag hoppas att sammanställningen kan vara en pusselbit i det stora arbete som behöver göras både lokalt och nationellt, säger LouiseMeijer.

 

Några av åtgärderna som tas upp i rapporten är:

 • Nolltolerans mot frånvaro
 • Offensiv inställning till drogtestning och narkotikahundar i skolan
 • Ordningsvakter och trygghetsvärdar
 • Kamerabevakning
 • Fältassistenter som jobbar uppsökande
 • Föräldrastöd
 • Aktiv arbetsmarknadspolitik
 • Lokalt brottsförebyggande råd, Brå

 

Förutom lokala brottsförebyggande förslag lyfts även nödvändiga förändringar av lagstiftningen upp i rapporten. Det handlar bland annat om att relevant information ska kunna delas mellan myndigheter, att ändra reglerna för ordningsvakter och förändrad ungdomsvård.

 

 • Lagstiftning ska inte hindra effektiva brottsförebyggande åtgärder. Det behövs förändringar i lagstiftningen för att det lokala brottsförebyggande arbetet ska kunna genomföras på bästa sätt. När regeringen nu vill lagstifta om kommunalt ansvar för brottsförebyggande åtgärder måste också lagstiftningen anpassas efter kommunernas behov, säger Louise.

 

Betydelsen av lokalt brottsförebyggande arbete syns i stora delar av landet. En undersökning från Umeå kommun visar att 4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta har fått Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot för Moderatkvinnorna och ordförande för Umeå Centrala Moderatförening, att reagera:

 

 • Alla ska kunna röra sig fritt i Umeå utan att känna oro. Det är viktigt att kommunen skapar trygga offentliga miljöer med god belysning. Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och flexibla busstopp är några exempel på åtgärder som skulle kunna öka tryggheten i Umeå, säger Åsa Ågren Wikström.
Joline Göttfert
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn