Så lyfter vi Sverige ur krisen

Det virus som ingen av oss hade hört talas om för ett år sedan har under de senaste månaderna kastat in världen – och Sverige – i en pandemi som nu tagit över en miljon människoliv, och vad som riskerar att bli en djup ekonomisk kris. Tidningen Modig har träffat Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att prata om coronakrisen och vilka reformer som behövs för att lyfta Sverige ur krisen.
2020-11-12

Coronakrisen har drabbat Sverige hårt. Vilka är de viktigaste lärdomarna hittills?

  • Många länder är fortfarande ödmjuka inför vart detta tar vägen. Men två saker kan vi konstatera redan nu: sjukvården klarade av att snabbt ställa om, och Sverige har misslyckats med att skydda de allra mest sårbara. Det ena inger hopp, och det andra är ett mycket allvarligt misslyckande. Det vi nu måste göra är att dra lärdom, och förbättra den svenska strategin. Sverige får inte än en gång svika våra äldre.

 

Du upprepade under våren, gång på gång, behovet av utökad testning. Fungerar testningen tillräckligt bra idag?

  • Jag tog upp frågan om testning med Stefan Löfven redan den 11 mars, och sa att mäta är att veta. Det dröjde tre månader innan Sverige kom igång – och först efter att regionerna i princip tog över hela jobbet från regeringen. Nu måste staten säkerställa att vi också tar tillvara på testning för att hitta dem som är sjuka, och att vi testar alla som den smittade haft kontakt med. Här finns en rejäl bakläxa för regeringen.

 

Winston Churchill lär ha sagt ”never waste a good crisis”. Kriser är ett tillfälle att genomföra också obekväma reformer. Om du hade varit statsminister idag – vilka är de första reformer som du hade genomfört?

  • En del av våra problem hänger ihop med coronakrisen, men de flesta plågade Sverige redan innan. Ett allvarligt utanförskap i våra förorter med hög arbetslöshet och en allt värre kriminalitet i hela samhället. De första reformerna en borgerlig regering genomför behöver därför ta sikte på arbetslösheten och kriminaliteten. Vi måste också styra mot en betydligt stramare invandringspolitik.

 

Regeringen har höjt a-kassan och gör det mindre lönsamt att arbeta genom att permanent sänka skatten på bidrag. Vilka effekter får det när arbetslinjen monteras ner?

  • Lärdomen från tidigare kriser är att det är arbetslinjen – inte bidragslinjen – som tar Sverige framåt. Det betyder att vi behöver jobba oss ur krisen. Övertygelsen att jobb alltid är bättre än bidrag måste prägla den ekonomiska politiken. Det betyder också att de tillfälliga krisåtgärderna ska återställas så fort som möjligt, både för företag och anställda.

 

Som du redan konstaterat plågades Sverige av ett växande utanförskap redan innan coronakrisen. Nu fördjupas det ytterligare, och vårt samhälle riskerar att slitas isär. Hur vänder vi utvecklingen?

  • Ja, redan innan krisen hade Socialdemokraternas jobbpolitik misslyckats. Då hade vi EU:s femte högsta arbetslöshet och lägst tillväxt per person i hela EU. Idag har Sverige till och med högre arbetslöshet än Italien. Men vi som jobbade med de reformer som bröt utanförskapet förra gången, vi vet tre saker. Det är svårt. Det tar tid. Och det går. Den här gången kommer det bland annat att kräva ett bidragstak som gör att det alltid lönar sig att jobba, och kvalificering in till den svenska välfärden.

 

Ser du att de reformer som nu måste göras också har potential att öka jämställdheten?

  • Helt klart är det så. Ett av Sveriges största samhällsproblem är en allt djupare arbetslöshet bland kvinnor födda i Afrika och Mellanöstern. I vissa guppar saknar hälften jobb. Fler måste jobba, och med det få mer makt att bestämma över sitt eget liv.

 

Det växande utanförskapet göder också brottslighet. Barn rånas av kringdrivande gäng, oskyldiga människor skjuts på öppen gata och hela bostadsområden kontrolleras av gäng. Det är lätt att uppleva läget som nattsvart. Vad behöver politiken göra?

  • Här finns inga genvägar. Ska vi klara av att slå ut gängen och återupprätta tryggheten kommer det krävas en helt ny kriminalpolitik. Moderaterna vill se dubbla straff för gängkriminella, fler utvisningar och nya verktyg till polisen. Vi måste också se till att fler unga killar klarar skolan och lär sig svenska, och att socialtjänsten får bättre förutsättningar att tidigt hjälpa unga som hamnat fel.

 

Sverige står idag inför den värsta bostadskrisen på 50 år, som väntas förvärras ytterligare på grund av coronapandemin. Hur vänder vi krisen till en tillväxtmotor?

  • Det finns mycket vi måste göra, men framförallt handlar det om att göra det enklare att bygga genom mindre omfattande och tydligare regler. Vi behöver också se till att det finns mer attraktiv mark att bygga på. Det arbetet behöver kommunerna leda, och från nationellt håll måste vi uppdatera strandskyddet och se över riksintressena.

 

Coronapandemin är på intet sätt över, men vi har mer eller mindre lärt oss att leva med viruset. Hur ser du på en höst med arbete hemifrån?

  • Jag kan helt ärligt säga att jag saknar att vara på plats. Träffa människor och jobba tillsammans för en ny kurs för Sverige. Vi får laga efter läge: digitala träffar, eller mindre träffar med mycket avstånd.
Facebook
Twitter
LinkedIn