Så kan vi krossa glastak i organisationer

Jämställdhetsorganisationen Maktsalongen arbetar för ett samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist genom att bland annat föreläsa, skapa metodmaterial, skriva böcker och erbjuda mentorskapsprogram och utbildningar. Tidningen Modig ställde några frågor om jämställdhet och ledarskap i organisationer till Maktsalongens generalsekreterare Angela Refuerzo Larsson.
2021-12-14

 

– Vi vill se fler unga kvinnor i ledarskapspositioner och stärka de unga kvinnor som är ledare. Fortfarande möter unga kvinnor stora utmaningar just för att de är unga kvinnor när de anammar eller arbetar för att hamna i en ledarskapsposition. Vi jobbar med att identifiera vad för hinder det kan vara och sedan hitta verktyg för att motarbeta det.

 

Finns det några speciella utmaningar som unga kvinnliga ledare möter?

 

– I samhället generellt behöver kvinnor jobba mycket hårdare för att nå framgång. Kvinnor kritiseras hårdare och möter fler hinder på vägen mot ledarskapsrollen, men även när hon är där. Inte bara ens gärning betygssätts hårdare än för andra, utan även ens yttre, säger Refuerzo Larsson

 

Hon fortsätter:

– När det gäller just unga kvinnor vet vi att de är den grupp i samhället som möter mest sexuella trakasserier på sin arbetsplats, vilket unga kvinnliga ledare inte är skonade från. Vi vet även att unga kvinnor i ledarskapsposition i högre grad riskerar att bli utbrända, mycket på grund av att de ofta drabbas av hårdare kritik, krav och imposter syndrome. Generellt är kombinationen ung, ledare och kvinna något som tyvärr också kan skapa förvåning hos vissa. Ens kompetens ifrågasätts och i många fall reduceras.

 

Refuerzo Larsson förklarar att många organisationer tror att de bara behöver jobba med de mest uppseendeväckande problemen för att uppnå en jämställd organisation, såsom sexuella trakasserier. Men att skapa en jämställd organisation är också ett övergripande, större arbete som inte bara behöver inkorporeras i en policy utan i varje handling som görs, menar hon.

 

Hur kan organisationer arbeta med jämställdhet?

– Det finns många sätt! Man kan se över hur folk väljs in och om det finns hinder i den processen. Kan man jobba mer normkritiskt i sin rekrytering? På vilket sätt marknadsför man organisationen? Kan man se inåt på sin organisationskultur? Maktsalongen har exempelvis böcker om jämställda möten och methodkits om hur man kan jobba mer jämställt i sin organisation, med fler handfasta tips och råd.

 

Enligt SCB är allt färre medlemmar i politiska partier, men samtidigt har intresset för att delta i politiska diskussioner ökat, speciellt bland kvinnor. I Moderata ungdomsförbunden är nästan 70% av alla medlemmar män, men när det kommer till ledarskapet märks detta inte lika tydligt: 11 av 25 MUF-distrikt leds av kvinnor och sedan drygt ett år tillbaka har MUF en kvinnlig förbundsordförande.

 

För att fler unga kvinnor ska vilja engagera sig i politiska organisationer anser Refuerzo Larsson att det är viktigt att ta höjd för de olika utmaningar som unga kvinnor möter på höga ledarskapspositioner, t.ex. näthat. Hon menar att representation ofta spelar roll och att lyfta kvinnliga ledare kan skapa ringar på vattnet.

 

–  Politiska organisationer är verkligen inte skonade från sexuella trakasserier och sexistisk organisationskultur, det är något alla organisationer behöver arbeta med, säger Refuerzo Larsson.

 

Hon tipsar om att t.ex. börja med att göra en SWOT-analys för att utreda organisationens styrkor och svagheter.

 

– Det finns mycket som går att göra, men det är viktigt att minnas att förändring inte kommer på en dag!

 

Foto: Louise Helmfrid

Joline Göttfert
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn