När identitetspolitiken är det enda som återstår

Att en kvinna kan bli statsminister i Sverige är historiskt. För unga tjejer spelar det roll att både män och kvinnor kan aspirera på de högsta ämbetena. Men när Magdalena Anderssons (S) supporterskara skriker sig hesa om egenvärdet av en kvinna som statsminister, kan vi andra passa på att djupdyka i vilken politik för ökad jämställdhet hon faktiskt drivit som finansminister. Det är dessvärre inte någon munter läsning för oss som brinner för individens frihet och makt att bestämma över sitt eget liv.
2021-12-08

En rapport från Riksdagens utredningstjänst (RUT), som studerat budgetarna under Anderssons (S) tid som finansminister, visar att Moderaternas budgetar genomgående gett mer pengar i plånboken för kvinnor än regeringens budgetar. Med en egen inkomst ökar möjligheten att fatta beslut om sitt eget liv. Det är därför vi menar att jämställdheten börjar i plånboken. Regeringens ekonomiska politik gynnar istället de som inte arbetar, och gör det mindre lönsamt att ta ett jobb. Det motverkar viktiga steg mot ökad jämställdhet i Sverige.

 

I budgeten för 2022 blir det särskilt tydligt när det gäller satsningar på pensionärerna: I vårt budgetalternativ sänker vi skatten för pensionärer som arbetat med 4,2 miljarder kronor och höjer bostadstillägget. Det är Socialdemokraterna emot.

 

I sin senaste budget vill Andersson (S) dessutom lägga 3,5 miljarder kronor på en så kallad familjevecka, som går ut på att betala personer, som har ett jobb, att inte arbeta. Detta trots att Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar, en välfungerande barnomsorg och fem veckors lagstadgad semester. Istället behövs insatser för att få fler, inte minst utrikes födda kvinnor, i arbete.

 

Ojämställdheten tar sig även andra uttryck. Nära varannan kvinna i Sverige uppger att hon är rädd för att vistas ute på kvällen i sitt eget bostadsområde, visar statistisk från Brottsförebyggande rådet. Tryggheten är en nyckelfråga för många kvinnor. Därför satsar Moderaterna på fler poliser, högre polislöner och fler kameror – budgetsatsningar som inte ryms i finansminister Andersson (S) prioriteringar.

 

Jämställhet är en frihetsfråga. Därför krävs en handlingskraftig regering som prioriterar tryggheten och ger mer pengar i plånboken – för kvinnor och män. Därför kommer jag jobba stenhårt för att göra Ulf Kristersson till statsminister – inte minst för jämställdhetens skull.

Josefin Malmqvist
Ordförande Moderatkvinnorna
Facebook
Twitter
LinkedIn