Moderaterna går i täten för att modernisera den svenska aborträtten

I februari gick Moderaterna ut med att den svenska abortlagstiftningen behöver moderniseras och presenterade fyra förslag på området. Dessa fick ett positivt mottagande av såväl politiska partier, som av läkare och barnmorskeföreningar.
2021-07-06

Dagens abortlagstiftning infördes för 45 år sedan. Då innebar varje abort ett kirurgiskt ingrepp, men idag är 9 av 10 aborter medicinska. Trots detta har lagen inte uppdaterats. Moderaterna föreslår att en medicinsk abort ska kunna utföras helt och hållet i hemmet.

 

Den första delen av en medicinsk abort måste idag genomföras på sjukhus. Den andra delen kan genomföras i hemmet om kvinnan önskar det. Enligt Socialstyrelsen väljer 3 av 4 kvinnor att genomföra den andra delen av en medicinsk abort i hemmet.  

 

Moderaterna anser att den som vill ska kunna genomföra hela den medicinska aborten i sitt eget hem, efter att ha fått läkarkonsultation. Medicinen ska kunna hämtas ut på apotek. Samma stöd och rådgivning som idag erbjuds ska finnas kvar och rätten till hjälp via sjukhus ska fortsatt garanteras. Moderaterna vill tillsätta en statlig utredning som ska ta fram ett konkret förslag kring detta. I utredningen bör även möjligheten för specialiserade barnmorskor att tillåtas föreskriva medicinsk abort övervägas, menar partiet.  

 

Under pandemin har exempelvis Storbritannien och Frankrike möjliggjort för aborter i hemmet. En studie som gjordes för att analysera hur förändringen med att tillåta abort i hemmet har påverkat abortvården, visar bland annat att väntetiderna har minskat och att aborterna har genomförts tidigare. 80% av kvinnorna föredrog aborter i hemmet och skulle välja att göra aborter i hemmet i framtiden framför sjukhus.  

 

Förslaget har fått stöd från andra partier och det verkar som att förslaget har en riksdagsmajoritet. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna välkomnade förslaget till Ekot samma dag som Moderaterna presenterade förslaget och Socialdemokraterna meddelade att de var öppna för samtal. Likaså har beskedet välkomnats av läkare och barnmorskeföreningar som en historisk möjlighet att modernisera svensk aborträtt.  

 

Moderaterna vill även införa en tidsgaranti för de kvinnor som står i kö för att utföra en abort och att forskningen om medicinska aborter ska tillskjutas mer pengar.

Joline Göttfert
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn