Med frivilligheten som grund bär vi upp vår demokrati

Det är något särskilt med att få bestämma vad man vill lägga sin energi på så till den grad att tiden inte längre är väsentlig, bara resultatet. Frivillighet i företagande, politik, föreningsliv och försvar bär upp vår demokrati.
2022-03-20

Visste du att vi har 18 frivilliga försvarsorganisationer som del av Sveriges totalförsvar och kris-/krigsberedskap? De organiserar, utbildar och övar en mängd olika specialistkompetenser. Kanske kan även du finna en uppgift som konkret bidrar till vår gemensamma säkerhet. 

För det var så jag blev en del av Försvarsmakten. Med min bakgrund inom strategisk kommunikation och intresse av säkerhetsfrågor fann jag Criscom, en organisation för kriskommunikatörer. Den visade sig vara en del av Försvarsutbildarna, en av de stora 18. Den öppnade portarna till en ny värld av kunskap, utbildningar och så plötsligt en dag en annons om att Hemvärnet söker informationsbefäl, en ny befattning i bataljonsstaben. 

En snabb rekryteringsprocess med spännande möten med stabsledningen ledde till ett accept med ett konstaterande om att ”du ska bara bli grön först”. Vänta, nu hängde jag inte med. Ni menar att jag ska få göra en militär grundutbildning för frivilliga och få ut en komplett utrustning? Och att tidigaste tillfället är i Umeå i december? Klart jag tackar ja! 

Ett par månader senare stod jag på stationen med väskorna packade, utrustningen anpassad, kängorna inmarscherade, och kondisen upphottad. Med vansinnig intensitet, en meter snö och rejäl kyla, tog jag mig genom två av mitt livs mest utmanande veckor och fick min soldaterinran uppläst framåt gryningen, mitt i skogen, med mina kamrater. 

De människor jag bodde, kämpade och stred med, hade alla olika ålder och bakgrund. Vi kom från olika delar av landet och olika frivilligorganisationer för att göra GU-F inför helt olika befattningsutbildningar och kommande uppdrag. Men vi delade en gemensam målbild, pliktkänsla och styrka att bita ihop när det behövdes för uppgiften och gruppen. För den nation och de värderingar vi vill försvara. 

Här rådde en extremt uppfriskande brist på lättkränkta människor. Faktiskt var det väldigt lite gnäll över huvud taget, trots att vi stundtals frös som djur på skjutbanan eller övandes stridsformationer i djupsnö med full stridsutrustning. Att se denna urkraft, målmedvetenhet och vilja att ställa upp för varandra ger mig hopp om Sverige och mänskligheten.  

Välkommen med din kompetens till frivilligorganisationerna.
Även du kan bli en del av rikets försvar; civilt eller militärt. 

Joanna Sjölander
Informationsbefäl, 30e Hemvärnsbataljonen
Facebook
Twitter
LinkedIn