Lokal insändare: Bekämpa ålderismen

Detta är en debattartikel som är skriven av Moderatkvinnorna i Örebro län och Moderatkvinnorna i Gävleborg.
2021-09-29
Vi ska jobba längre, så länge vi kan och orkar. Så är det bestämt och det behövs. Enligt SCB är var femte person i Sverige 65+ idag och antalet kommer att öka med 50% t.o.m. 2030. Då kommer 42% av Sveriges befolkning vara 65+ (35% över 80).
Om nu nära halva befolkningen är 65+ om några år, måste representationen öka på alla nivåer av beslutsfattande. Synen på ”äldre” måste befrias från fördomar, nedlåtenhet, ringaktning, arrogans och ibland förakt, en kvarleva sedan förra seklet. Moderatkvinnorna välkomnar företrädare med ett brett åldersspann, vi ser kunskaper och erfarenheter som en tillgång oavsett ålder. 

 

Är åldersrepresentativitet lika angeläget som jämställdhet?

 

Svaret blir otvetydigt ja.

 

En jämförelse: För 100 år sedan fick kvinnor rösta för första gången. I början fanns enbart 4-5 st invalda, idag är det nästan 50/50 i riksdagen. Det tar alltså tid att förändra.  Därför vill vi identifiera och bekämpa ålderismen idag och överallt där vi kan påverka. 

 

Samhället idag pratar mycket om nytänk, innovation, högt tempo och teknikutveckling. Även Moderatkvinnorna förespråkar samhällsutveckling men anser inte att det är knutet till eller utesluter någon viss ålder. I gruppen 65+  finns en outnyttjad erfarenhetsbank – och inte nödvändigtvis enbart i sjukvårds- och omsorgsfrågor.

        

Vad är ålderism?

 

Moderatkvinnorna Gävleborg och Örebro län reagerar starkt på det stereotypa och fördomsfulla tänket kring ”äldre” och pensionär.  Orden används ofta synonymt med en åldring, sjukling, en orkeslös som behöver daglig hjälp eller vård. En pensionär ser och hör dåligt, förstår väldigt lite och kan knappt gå utan stöd. Här ett exempel på hur fel den bilden kan bli:

 

I Coronakampanjer symboliserades t.ex. 70+ av en krumryggig framåtlutad herre med käpp, samtidigt som många, framförallt kvinnor, över 70 år arbetade hårt i sjukvården för att bekämpa denna pandemi. Samma kvinnor som samhället uppmanade att stanna isolerade i sina hem. Kvinnor som är duktiga på sina arbeten och trivs med att kunna bidra, ha kollegor och som fler uttrycker det “-leva som normala människor”. Dessa kvinnor står i skarp kontrast till de vi syftar på när vi pratar om äldre, 70+ och pensionärer?

 

Lite fakta som ger perspektiv

 

Visst finns det de som råkar ut för sjukdom av olika slag eller behöver hjälp att leva sina liv (i alla åldrar).  Där ska samhället absolut träda in och stötta på alla upptänkliga sätt. Stort tack till vårdpersonal och hemtjänst för det viktiga arbete ni gör. Men – och ett stort men – det gäller långt ifrån alla. Bara för att en person är 65+, 70+ eller t.o.m. 80+ betyder inte att man sätter sig i en stol och inväntar döden. Tvärtom!

 

I gruppen 65-79 år är det mindre än 2 procent som bor i särskilt boende. Av de 98%, som alltså bor kvar hemma, är det bara runt 5 % som har behov av hemtjänst. Av dem som har passerat 80-årsstrecket är det knappt 20% som behöver särskilt boende. I den här åldersgruppen bor alltså runt 80% kvar hemma och bara var fjärde man samt var tredje kvinna har behov av hemtjänst (2018, enligt SCB).

 

De allra flesta åldersrika klarar sig alltså själva – eller med hjälp av anhöriga – i sin egen bostad och lever sitt eget liv. Går och lägger sig när en vill, tar bilen och handlar, pysslar i köket, trädgården, reser, spelar golf, går på teater, gympar – eller jobbar! Enligt Ekonomifakta är företagargruppen 65 – 74 år klart störst, större än flera åldersgrupper tillsammans. Det tyder på att företagare fortsätter att driva sina bolag när många anställda går i pension.

 

Synen på ålder måste förändras och ålderism samt åldersdiskriminering bekämpas. Det krävs också representanter i alla åldrar på alla beslutandenivåer. Moderatkvinnorna i våra län söker ert förtroende att företräda just er i riksdagen, våra kommuner och regioner.

 

På bild: Christina Gullberg, skogsägare, och styrelseledamot i skogsägarförening i Mellansverige, röjer i skogen efter vårstormar 2020. 

Fotograf: Tord Saxin 

Anna Danielsson, Therése Hammarberg, Cecilia Albertsson och Birgittha Bjerkén
Ordförande Moderatkvinnorna Örebro län, ordförande Moderatkvinnorna Gävleborg, vice ordförande Moderatkvinnorna Örebro län och vice ordförande Moderatkvinnorna Gävleborg
Facebook
Twitter
LinkedIn