Distriktsordförande i Skaraborg Jonathan Kahrs och MSU-ansvarig Alva Doyle.

Könsfördelningen i medlemsstatistiken är mer än siffror

Moderata Ungdomsförbundet lägger valrörelsen bakom sig med medlemssiffror som är högre än på många år. Det är tydligt i undersökningar och statistiken att vår politik tilltalar unga, men det är lika tydligt att det främst är unga män som väljer att lägga sin röst på Moderaterna eller gå med i MUF.
2022-12-09

MUF:s skeva könsfördelning är inte bara problematisk för att tjejer inte attraheras av vår organisation och eller vår politik, utan frågorna är även vilka konsekvenserna blir över tid och vad som behöver göras för att säkra en stabil, bred och jämn tillväxt. När unga tjejer inte känner att Moderaterna eller MUF är för dem, måste det tas på allvar och medvetna insatser göras. Om inte, kommer vi i framtiden stå inför ännu större utmaningar.

 

”Att högern och borgerligheten är för män får inte befästas hårdare.”

 

Medvetenheten om en bred och jämn tillväxt finns dock på flera ställen runt om i landet. Ett av de distrikt som haft jämnast könsfördelning över tid har även nästintill fördubblat sin storlek under det senaste året, utan att kompromissa bort en jämn könsfördelning. MUF Skaraborg leds av distriktsordförande Jonathan Kahrs och MSU-ansvariga Alva Doyle. När jag besökte MUF Skaraborg tog jag tillfället i akt att få höra hur de ser på MUF:s skeva könsfördelning och vad de gjort för att bryta trenden.

 

Vad tror ni att det får för konsekvenser att MUF har en skev könsfördelning?

– Vi är ett politisk ungdomsförbund, våra medlemmar vill bidra och utforma morgondagens politik. Om vi fortsätter värva killar i lika hög utsträckning så kommer vi med tiden hamna i ett läge där majoriteten av de aktiva är killar. Det kommer tveklöst resultera i ett politisk fokus som utgår från deras vardag, vilket är ett stort problem då vi gör anspråk på att vara ett ungdomsförbund med lösningar på hela befolkningens problem, säger Alva.

Jonathan håller med.

– Mer än vad tredje ung kvinna känner sig otrygg i eget bostadsområde, vilket är alarmerande. I brist på aktiva tjejer riskerar vi att förlora deras perspektiv och inte uppfatta de problem som kvinnor upplever, vilket vore förödande. En annan konsekvens är det interna. Även vi i Skaraborg och Skövde har en historia av att enbart killar engagerat sig, vilket resulterade i att tjejer inte lockades av att bli aktiva i MUF. Då skrämdes tjejer helt enkelt bort, berättar Alva.

– Det handlar dock inte om att vi ska värva färre killar, utan fler tjejer. Inställningen ska givetvis vara att vi ska värva fler, inte färre. Om vi ska vara ett stort och brett parti, då räcker det inte att bara växa bland unga män, utan vi behöver vara en organisation och förmedla politik som även lockar unga kvinnor, säger Jonathan.

 

Vad har MUF Skaraborg gjort för att bryta trenden och bli ett av de distrikt med bäst könsfördelning?

– Vi har eftersträvat att tänka på ”hela kedjan” – hur man värvar brett, hur man bemöter medlemmar, hur olika grupper lockas av olika budskap, hur vi ska profilera oss mot unga och hur man upprätthåller en bra internkultur bland de aktiva, säger Jonathan.

Alva fyller i:

– Det handlar väldigt mycket om inställning! Vi pratar aldrig om att ”det är jobbigt att värvar tjejer”, utan vår inställning är att vi ska göra allt för att värva enskilda individer.

– Idag är vi medvetna om könsfördelningen och stolta över vad vi åstadkommit, men vi är långt ifrån nöjda. Även om vi är bäst i landet vill vi bli ännu bättre! Vårt mål är en fördelning på 55% killar och 45% tjejer, avslutar Jonathan.

 

MUF Skaraborg efter ett fullsatt talarpass med Douglas Thor och Linda Obiedzinski.

 

  • MUF har nu 16101 medlemmar. Könsfördelningen är 72% killar och 28% tjejer.
  • Helgen den 25-27 november hade MUF förbundsstämma, och Douglas Thor valdes till ny förbundsordförande. Möt honom i nästa nummer av Modig.
Linda Obiedzinski
Distriktsordförande MUF Skåne, nyvald 1:e vice ordförande för MUF och redaktör för MUF-sidan
Facebook
Twitter
LinkedIn