”Känns det meningsfullt går allt”

I år blev Margareta Cederfelt vald som ordförande för OSSE PF, den parlamentariska delen av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Hon är den första kvinnan på posten från den konservativa/kristdemokratiska partigruppenen i EPP. Tidningen Modig fick en intervju mellan två utlandsresor.
2021-12-11

Riksdagsledamot, valobservatör och kontroversiell rapportskrivare. Margareta Cederfelts breda engagemang i utrikespolitiska frågor började redan 1976 och pågår ännu. Nu börjar ett nytt intensivt kapitel för henne.

 

Ordförande för OSSE PF, vilken bedrift! Berätta mer.

– Tack, det är ett ärofyllt men också tufft uppdrag. Jag blev vald med två rösters övervikt, efter att min partigrupp nominerat mig. De frågor som jag har drivit rör sig kring territoriell integritet och demokrati.

 

Du gör också valobservationer, vilket är ditt starkaste minne hittills?

– Under senaste valet i Belarus var jag utsänd som koordinator. OSSE har observerat valen i Belarus sedan 1994 och har bland annat kritiserat regimen för låg säkerhet vid röstningsförfarandet, allmän brist på transparens i valprocessen och bristande utrymme för oberoende media. Allvarliga brister i demokratin som i slutändan drabbar den belarusiska befolkningen.

– Väl på plats visade det sig att Belarus bara hade implementerat en enda av de många åtgärder som vi rekommenderat, vilket var att göra vallokaler mer fysiskt tillgängliga för personer med rörelsehinder. Det kändes oerhört uppgivet.

 

Du har också skrivit en rapport om mordet på Boris Nemtsov?

– Ja. Det var ett arbete kantat av tyst motstånd från Ryssland, jag hade svårt att få kontakt med duman och ingen från ryska säkerhetspolisen ville tala med mig. Nu har dock rapporten blivit registrerad av kommittén för mänskliga rättigheter i kongressen i USA och Europaparlamentet använder den som underlag till sin Rysslandsstrategi.

 

Hur ser det politiska deltagandet ut bland kvinnor i OSSE-länderna?

– Mitt intryck är att kvinnors kandidaturer ökar stadigt. Det är dock viktigt att hålla i åtanke att det inte räcker med kvotering, exempelvis en kvinna på var tredje plats, som många länder använder. Det måste finnas en seriös vilja, annars petas kvinnor per automatik ner till förmån för manliga kandidater.

 

Är vi bättre i Sverige?

– På många plan, ja. Men vi är inte bäst i klassen. Vi har aldrig haft en kvinna som statsminister. Bara två kvinnliga talmän genom alla år. Flertalet OSSE-länder har bättre statistik än vad vi har.

 

Har din egen politiska karriär präglats av fördomar?

– När jag som småbarnsförälder kandiderade till politiska uppdrag fick jag ofta frågan hur skulle jag ha tid, en fråga som inte ställdes till pappor på den tiden. Idag har vi kommit betydligt längre i hur vi ställer frågor i nomineringsprocessen. Min man har tagit stort ansvar för barnen då min politiska och civila karriär har gjort att jag varit borta många kvällar och tidiga morgnar. Men så har många familjer det där mamman arbetar inom vården eller omsorgen. Det är inget unikt för politiken.

 

Efter många år i utrikespolitiken, vad är din syn på en stramare migrationspolitik?

– De som kommer hit måste lära sig svenska och så snabbt som möjligt få ett jobb, det är nödvändigt för att få ett fungerande liv och bidra till den gemensamma välfärden. I många andra länder får migranter arbete mycket tidigare.

 

Men ska inte människor på flykt skyddas?

– Självklart. Men handläggningstiderna för besked om beviljad eller avslagen ansökan om uppehållstillstånd måste förkortas. Det är inhumant med utdragna handläggningar som dessutom kan dra ut på tiden ytterligare genom långvariga överklagandeprocesser. En snabb process är mer human än att låta människor gå under jorden och t ex bli utsatta för människohandel.

 

Slutligen, vilket råd hade du gett till en yngre version av dig själv?

– Våga! Som kvinna bör man inte vara rädd utan anta utmaningar som kommer i ens väg. Bygg ditt lag med lojala och trovärdiga kollegor och håll hårt i din värdegrund och politiska kompass. Stundtals kommer du vara ensam och utsatt, ingen kan allt. Men känns arbetet meningsfullt går allt.

 

Fakta OSSE PF:

  • OSSE står för ”Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa”. PF står för ”parlamentarisk församling”.
  • Bildades under Kalla kriget för att låsa upp det blockerade läget i fredsförhandlingarna.
  • Har 57 medlemsländer med sammanlagt en miljard invånare.
  • OSSE är medlemsorganisation i FN.

 

Om Margareta Cederfelt:

Ålder: 61 år
Bor: Stockholm
Bakgrund: Gick med i Moderaterna 1976 då det rådde ”en bisarr diskussion om att ta bort betygen i skolan”. 1999-2002 satt hon sin första period som riksdagsledamot. 2006 valdes hon in igen och har suttit sedan dess.
Aktuell: Nyvald ordförande för OSSE PF

Pernilla Ohlin
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn