Katarina Tolgfors, Cecilia Albertsson och Anna Danielsson har besökt stålföretaget Ovako i Hällefors.

Hur står det till med jämställdheten i verkligheten?

2022-06-20

I Sverige jobbar en större andel kvinnor än i de flesta andra länder, men hur är villkoren egentligen? Rädsla på väg hem från kvällspasset; utdragna processer med vården eftersom det finns kunskapsluckor kring kvinnors hälsa och sjukdomar och krånglig byråkrati för att driva företag. Sverige ligger långt efter andra länder när det kommer till löner och karriär.

Därför har vi dragit igång Sveriges genom tiderna största kampanj för arbetsplatsbesök med fokus på kvinnors villkor och de viktigaste frågorna. Moderatkvinnor på många håll i landet har börjat göra besök.

Vill du också delta? Det är inte för sent att anmäla sig!

Det här får du som deltagare:

  • Alla deltagare bjuds in till en Facebook-grupp där man kan utbyta idéer, tipsa varandra och ställa frågor.
  • Som deltagare få du möjlighet till coachning och tips på arbetsplatser att besöka.
  • Spridning i Moderatkvinnornas sociala kanaler.
  • Du får ett Canva-konto och tillgång till mallar för att göra egna inlägg till dina sociala kanaler.
  • Du bidrar till Moderaternas och Moderatkvinnornas politikutveckling genom att återkoppla inspel och nya idéer från besöket.
  • Du får tryckta tackkort att skicka till verksamheten efter besöket.

 

Läs mer och anmäl dig här:  https://moderaterna.se/moderatkvinnorna/nyhet/jamstalldhet-i-verkligheten/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn