Hennes uppdrag är din trygghet 

2021-10-14

Susann träffar människor i livets alla skeden, alla dagar om året. Som fotpatrullerande ordningsvakt i en kranskommun i Stockholm är det relationerna och samtalen hon värderar högst, och att vara en trygghetsskapande yrkesgrupp i en miljö där många är oroliga för att bli utsatta för brott.  

 

– Vi sliter för att få människor att känna sig tryggare, säger Susann.  

 

Borde inte polisen vara på plats istället? 

 

– Vi är ett bra komplement, särskilt då närpolisen inte finns längre. Folk litar på oss och vi lär känna dem, vi blir en del av stadsbilden. Vissa ungdomar har vi följt sedan de var små. 

 

Möter du fördomar som kvinna och ordningsvakt? 

 

– Ja. Men fördomarna ser likadana ut i alla mansdominerade yrken. Varför ska jag förneka att jag är kvinna så länge jag vet att jag klarar av mitt jobb? Jag löser de problem som uppstår och vi är ett bra mixat team där vi kompletterar varandra, säger hon. 

  

Märker du att kvinnor upplever samhället som otryggare idag? 

 

– Det är ofta som yngre tjejer och äldre kvinnor kommer fram och tackar oss, eftersom de lättare vågar sig ut när vi finns på plats, säger Susann. Vi följer ofta med dem en bit på vägen hem, det är väldigt uppskattat.  

 

Susann vill av säkerhetsskäl inte uppge sitt efternamn. 

Pernilla Ohlin
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn