Michaela Fletcher, Johan Olsson Swanstein, Caroline Elfors och Daniel Andersson.

Hemligheten bakom framgångsrika val i kommunerna

Efter valet i september är Moderaterna med och styr i närmare 175 kommuner, och omkring 100 av dem leds nu av en moderat kommunstyrelseordförande, jämfört med 85 föregående mandatperiod. I flera kommuner har det gjorts stora lyft och Tidningen Modig ställde ett par korta frågor till några moderata företrädare runt om i landet för att få veta lite mer om vad som ligger bakom framgångarna.
2022-12-14

Caroline Elfors, Lekeberg

I nio kommuner ökade Moderaterna med mer än 10 procentenheter. En av dem är Lekeberg, en kommun där Moderaterna historiskt varit ganska små. I september var det hela 28,3% av invånarna som röstade moderat, att jämföra med 13,1% i valet 2018.  Caroline Elfors, oppositionsråd som nu ser ut att tillträda som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet: vilken är hemligheten bakom framgången?

– Vi erbjöd en helt annan politik än tidigare styre, en lyhörd politik som väljarna vill ha. Det visade vi genom en tydlig och aktiv opposition som gav oss en del mediautrymme. Annars har vi nästan uteslutande bedrivit valrörelse på sociala medier. Vi har ägt den scenen lokalt.

Moderaterna är nu största parti i Lekeberg.

– Innan valrörelsen gjorde vi en förnyelse i partiet med flera nya engagerade personer. Vi visste att det inte var ”omöjligt” med så stor ökning och pratade tidigt om just 10 mandat.

Hur ska ni jobba denna period för att öka ännu mer nästa gång?

– Först och främst ska vi genomföra vår politik och har en plan för flera reformer redan första kvartalet. Vi ska även fortsätta ha dialog och lyssna in medborgarna. Det är viktigt att vi inte tappar förankringen. Vi kommer också fortsätta kommunicera vad vi gör i våra sociala medier.

 

Johan Olsson Swanstein, Båstad

I Båstad ökade Moderaterna från 25 % i förra valet till hela 32,13 % denna gång. En enastående insats! Vi ville veta mer och frågade Johan Swanstein Olsson, kommunstyrelsens ordförande (M), om hur de gjorde?

– Vi tog 2018 över en kommun som behövde styras upp strukturellt, organisatoriskt och mest av allt ekonomiskt. Vi har varit lyhörda och tagit ansvar för helheten och levererat på våra vallöften, såsom skapat ökad trygghet, byggt nytt vårdboende, nya skolor och nya bostäder och — vänt ekonomin till ett stort plus. Allt detta sammantaget och genom dialog, transparens och ärlighet har vi lyckats skapa tillit och trovärdighet hos våra invånare och väljare. Ett tydligt ledarskap för både vår politiska allians och kommun.

Vilka är era framgångsfaktorer?

– Vi hade under valrörelsen en kompakt marknadsföring med en tydlig ram och en tydlig röd tråd i våra annonser och texter där vi konsekvent upprepade och underströk våra värdeord — ansvar, tillit och trygghet. För att vara tydliga och rikta huvudfokus på vad vi gjort och vad vi kan göra framgent för våra kommuninvånare, så valde vi att nästan uteslutande använda lokalt kampanjmaterial.

Vilka tips kan Båstadsmoderaterna ge till partivänner i andra kommuner?

– Tips är alltid svårt att ge. Här ovan syns vad vi gjort, vad som är viktigt för oss och vilka av våra värdeord som vi tror hjälpt oss till det fina resultatet. Kanske kan de även vara till hjälp för er — kvalitet, professionalitet, ärlighet, transparens, ödmjukhet, mod, ordning och reda, ansvar, tillit och självtillit.

 

Daniel Andersson, Essunga

I sju kommuner i Sverige har Moderaterna över 40 procent av väljarnas förtroende. Stabilt framgångsrika är Moderaterna i Essunga, som i detta val lyckades få närmare hälften av kommunens invånare att lägga sin röst på (M) och ökade till 46,9 % från 2018 års resultat på 42,86 %. Daniel Andersson är kommunstyrelsens ordförande (M) och vi frågade vilka faktorer han menar är viktiga för det fina resultatet.

– Vi jobbar hårt dag från ett efter valet och vidare under hela mandatperioden och vi ser till att ha hög tillgänglighet för våra invånare. Vi är alltid i ”valrörelse”. Detta var ju det fjärde valet vi vann och där vi ökade.

Hur gör ni för att fortsätta växa och vinna väljarnas förtroende?

– Vi levererar på det som vi har gått till val på. Jag bär med mig Gösta Bohmans tips ”Var ödmjuk, lyssna på andra, var dig själv”. Det funkar bra för mig.

Vilka tips kan ni ge till andra?

– Mitt tips är att ta kontakt med oss i Essunga så berättar vi gärna hur vi jobbar!

 

Michaela Fletcher, Österåker

Från 27,33 % år 2014 till 33,82 % i förra valet till enastående 38,24% i år! Österåker går från klarhet till klarhet i det moderata stödet från väljarna. Vi lät Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M), berätta kort om deras framgångsrika strategi.

– Vi har målmedvetet, under många år, sett till att kommunen har en stabil ekonomi och en god kvalitet i verksamheterna. Vi har fokuserat våra resursförstärkningar på kärnverksamheter, som skola och omsorg.

I Österåker har invånarna landets lägsta totala kommunala skattesats. Den uppgår år 2022 till 28,98 procent, varav 16,9 procent är den kommunala skattesatsen och resterande regionskattesatsen.

– Tack vare en god ekonomi sedan närmare femton år tillbaka har vi successivt kunnat sänka skatten (under ”min” tid med 2,35 kr mellan åren 2011-2022), vilken ger den enskilde mer frihet, en effektivare organisation och ökar kommunens attraktivitet. Det ger i sin tur en positiv spiral då ökad inflyttning ger ökat skatteunderlag. Vi lovar inte allt åt alla, men håller det vi lovar. Vi har ett gemensamt mål – att vara värdiga väljarnas förtroende. Det tror jag är avgörande för att bli omvald.

Susanne Ydstedt
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn