Foto: Niklas Nyman

Hedra Ukrainas kvinnor

2023-06-17

När den här tidningen publiceras har det ukrainska folket genomlidit över 450 dagar av Rysslands brutala invasion. Officiella källor har hittills kartlagt över 70 000 ryska krigsförbrytelser. De inkluderar massakrer, tortyr av krigsfångar, och medvetna – inte oavsiktliga – bombningar av civila mål. Järnvägsstationer, sjukhus, stormarknader och bostadsområden fulla av barnfamiljer har från en sekund till nästa förvandlats från vardag till scener ur helvetet. Och kriget är ännu långt ifrån över.

De ryska krigsförbrytelserna i Ukraina inkluderar också systematiska våldtäkter och andra former av sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor. Dessa fruktansvärda brott orsakar både fysiska och psykiska skador. De påverkar inte enbart offret själv, utan också hennes familj och släktingar, ofta hela samhällen, på grund av det stigma som präglar just detta krigstida brott. Till skillnad från exempelvis offer för tortyr riskerar offer för fiendens våldtäkter att skuldbeläggas. Många drabbade kvinnor väljer än i dag tystnaden framför vittnesmålet.

Ukrainska kvinnor faller också offer i tiotusental för organiserad sexhandel. Och oavsett om de väljer att stanna i Ukraina eller fly till länder som Sverige, står miljoner kvinnor nu plötsligt ensamma i rollen som beskyddare av sina familjer.

Men trots alla dessa risker, trauman och bördor finner de ukrainska kvinnorna modet och motståndskraften att slå tillbaka.

De kämpar vid militärfronten i rekordstora antal, som soldater i en av världens mest kvinnotäta arméer. De strider på den kulturella fronten, som reportrar och redaktörer för tidningar som Kyiv Independent, där de riskerar sin egen säkerhet för att få ut sanningen om kriget.

De slåss som sjuksköterskor, läkare och psykologer, behandlar de många spädbarn som nu föds för tidigt på grund av krigets stress, opererar skadade soldater som har förlorat armar och ben, behandlar civila som lider av posttraumatiska stressyndrom.

Vi måste hedra dessa kvinnor och se till att deras ansträngningar inte osynliggörs på grund av könsstereotyper, där krigets kvinnor tenderar att framställas som passiva offer. Kvinnorna i Ukraina är allt annat än hjälplösa. De är aktiva medgrundare av det framtida, fria Ukraina. Må de aldrig sluta kämpa.

Lisa Bjurwald
journalist, förläggare och författare till åtta böcker, däribland Slava Ukraini! Kvinnors motstånd under Rysslands krig (2023).
Facebook
Twitter
LinkedIn