Gasellföretag i all ära – men det är de små företagen vi måste fokusera på!

2021-06-28

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är skillnaden mellan kvinnors och mäns företagande stort. Totalt står kvinnor för enbart 27 procent av det totala företagandet i Sverige och under Löfvens tid vid makten har utvecklingen gått åt fel håll.   

 

Forskning visar att kvinnor och mäns företagande visserligen skiljer sig åt, men kopplat till resultat finns det ingenting som visar att kvinnor vore mindre framgångsrika på området. Tvärt om verkar kvinnor som investerar i företag vara mer framgångsrika än män och jämställda ledningar mer lönsamma än andra. Trots detta går mindre än 1 procent av riskkapitalet i Sverige till bolag grundade av kvinnor.  

 

Det finns mycket att vinna, även ekonomiskt, för både investerare och samhället i stort, om kvinnor och män behandlas lika. Från vänsterkanten hör röster om att kvotera statligt riskkapital och bidrag och en del socialliberaler går bort sig och vill vidga och uppfinna nya riktade bidrag till företag. Kvoter blir inte mindre kvotering bara för de döps om till riktade branschstöd. Faktum är att varken statligt riskkapital eller skattefinansierade bidrag till företag uppvisar positiva effekter, utan tvärt om snarare en del negativa.  

 

Ett system där staten årligen spenderar ca 30 miljarder på bidrag till företag är inte en bra idé från början och den blir inte bättre av kvotering.  

 

Så vad behöver vi göra? Det försöker den rapport om kvinnors företagande som jag varit med och skrivit för Moderatkvinnornas räkning besvara. Vi behöver slopa – inte bygga ut – de ineffektiva bidragssystemen för företag och istället skapa ett system som är pro market och inte pro business. Kvinnors företagande är som störst bland de små företagen. Det är där vi behöver gödsla med goda förutsättningar, göra generella skattelättnader, regelförenklingar och inte minst öppna upp marknader där många kvinnor arbetar och det offentliga konkurrerar och styr allt för dåligt. Förenkla för friskolor att expandera, införa ett nationellt ramverk för auktorisation inom vuxenutbildning och arbetsförmedling. Vi behöver också införa strängare regler mot osund konkurrens från offentliga bolag och lära av Danmark och Storbritannien som framgångsrikt minskat regelkrångel och byråkratiförbättra 3:12 reglerna och LOV. Addera där till en skola som fokuserar på kärnkunskaper och kompletterar detta med ekonomi, programmering, UF-företagande och arbetsmarknadskunskap.  

 

Gasellföretag och unicorns i all ära, men den stora vinsten för såväl Sveriges ekonomi som för jämställdheten och företagandet hittar vi hos de små företagen. Då krävs ordentliga, strukturella och modiga reformer.

Ida Drougge
Riksdagsledamot Lidingö, Ordförande Moderatkvinnorna Stockholms Län
Facebook
Twitter
LinkedIn