Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Trots möjligheten att dela lika på föräldraledigheten är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna. För att nå en mer jämställd fördelning behöver vi arbeta både med normer och reformer, menar TCO.
2021-06-30

TCO:s jämställdhetsindex visar att mammor tog ut 68,7 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av sjukt barn 2020. Pappor tog alltså bara ut 31,3 procent av dagarna. Pappors uttag fortsätter att öka, men i långsammare takt. 

Flexibiliteten i dagens föräldraförsäkring bygger på att föräldrar faktiskt är fria att välja hur de ska fördela dagarna med föräldrapenning mellan sig. Men hur fritt är egentligen valet? I TCO:s nya rapport ”Från jämställda par till ojämställda föräldrar” redogörs för forskning som visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på föräldraledigheten. Det val som många föräldrar har på en arbetsplats är att pappor kan vara föräldralediga lika länge som andra pappor, och mammor kan vara föräldralediga lika länge som andra mammor.  

En pappa som väljer en föräldraledighet som på hans arbetsplats anses vara för lång blir straffad karriärmässigt och lönemässigt. En mamma som bryter mot normerna genom att välja en kortare föräldraledighet kan i stället få kommentarer om att hon är en dålig mamma. Om det var hushållsekonomin och föräldrarnas respektive inkomster som styrde skulle en kvinna som tjänar mer än sin partner vara den som tar ut den mindre andelen föräldrapenningdagar i paret, men statistiken visar att så inte är fallet.

– För att nå en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, och i längden uppnå ekonomisk jämställdhet, behöver vi arbeta både med normer och reformer. Arbetsgivare måste behandla alla anställda som ska vara föräldralediga på samma sätt och politiskt skulle en tredelning av föräldraförsäkringen vara en bra start, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Föräldrar med tidigare inkomst har idag tre reserverade månader för varje förälder, det samma gäller inte för de föräldrar som saknar tidigare inkomst. TCO tycker att även föräldrapenningdagar med ersättning på grundnivå borde vara reserverade för varje förälder, då det skapar förutsättningar för både ökad ekonomisk jämställdhet och snabbare etablering  

– De som inte arbetar styrs inte av normer på arbetsplatsen, men väl av andra normer. Vill vi att jämställdhet ska genomsyra vårt samhälle behöver våra regelverk signalera det, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Facebook
Twitter
LinkedIn