Exportera klassisk moderat politik! 

2020-11-10

Frågor som länge delat Europaparlamentet i två läger blev nästan över en natt “den enda lösningen” för att komma ur krisen. Transfereringar, som tidigare varit helt otänkbara för många, blev plötsligt nödvändiga.
Att vi skulle satsa på insatser för klimat och miljö var inte längre lika självklart. Jag har nog aldrig under min tid i politiken sett så många, så synkroniserat, ge devisen “never 
waste a good crisis” ett gemensamt ansikte som under den pågående pandemin.  

Vi i Sverige borde inte vara sämre än de andra, även om krisen kommer att leda till reformer vi inte vill se finns det en hel del vi kan åstadkomma i återhämtningen efter krisen. Vi har nu på allvar en viktig chans att ställa om, inte stänga av. Pengarna som går till europeiska länder borde komma med krav. Först och främst genom att en stor del ska investeras i grön teknik.  

Vi borde också tillvarata chansen att driva på för reformer av medlemsländernas ekonomier. Det är som bekant enklare att laga taket medan solen skiner. Europa hade obruten tillväxt under flera år, men många länder valde att inte genomföra nödvändiga reformer. Det behöver nu ändras, en gång för alla. Klassisk moderat politik – att det ska löna sig att jobba, att medborgare ska göra rätt för sig och att man inte krampaktigt kan hålla kvar i utdöende industrier – behöver exporteras till resten av EU.  

Jessica Polfjärd
Europaparlamentariker 
Facebook
Twitter
LinkedIn