Per Claréus. Fotograf: Tom Samuelsson

Ett nytt avtal för Sverige – och för jämställdheten

I mitten av oktober presenterade Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna den överenskommelse som partierna gemensamt har ingått för att lösa Sveriges stora problem. Modig har träffat Per Claréus, som är den tjänsteman som nu är ytterst ansvarig för att se till att Tidöavtalet genomförs, och Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist, för att ta reda på hur det gick för jämställdheten.
2022-12-15

”Tidöavtalet är skrivet av fyra partier som ogillar mycket hos varandra men som är överens om behovet av rekonstruktion för AB Sverige”, skrev Peter Benson i tidningen Affärsvärlden. Skillnaderna mot Januariavtalet är slående: Tidöavtalet är framförhandlat av fyra partier som är överens om behovet av en ny inriktning för Sverige, och som tagit fram en gemensam plan för hur det ska bli verklighet.

– Förhandlingarna på Tidö slott är något jag aldrig kommer glömma. Där löstes de svåraste frågorna. Förhandlingarna pågick överallt och hela tiden i olika konstellationer, i en historisk och fantastiskt vacker miljö,” säger Per Claréus, numera moderat statssekreterare och chef på samordningskansliet på Statsrådsberedningen, som var del av Moderaternas förhandlingsdelegation.

Förhandling är en konstform. Alla parter ska känna sig som vinnare och ingen ska känna sig som förlorare. Vilka lärdomar har Per Claréus dragit?

– Med risk att låta klichéartad: en viktig lärdom är att man måste vara lika duktig på att lyssna som att prata. Här har Moderaterna en viktig roll att spela, som samlingspartiet. Sedan är det förstås viktigt att vara påläst och inte verka ha bråttom, även om det är bråttom, säger han.

I samband med regeringsbildningen tillträdde Per som chef för samordningskansliet. Kansliet har medarbetare från respektive parti i överenskommelsen, men vad är det egentligen som de samordnar?

– Vår uppgift är att samordna alla beslut som regeringen fattar. Frågor som rör Tidöavtalet samordnas även med SD. Vi kommer vidare följa upp regeringens arbete mot regeringsförklaringen och se till att det finns en planering framåt.

Den absolut viktigaste uppgiften för Claréus medarbetare är att säkerställa att avtalet blir verklighet.

– En fördel med Tidöavtalet är att det i huvudsak rör sig om konkreta reformer och åtgärder. Tolknings- och andra frågor kommer säkert uppstå efter hand. Då är det viktigt att partierna löser dessa i samförstånd.

 

Hur gick det med jämställdheten?

Förslagen om breddad och skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat förtryck lyfter Claréus fram som viktiga för jämställdheten, men framhåller också den ekonomiska egenmakten.

– Reformagendan som ska tas fram för breddat ägande – vad gäller exempelvis boende, sparande och pension – är central för ökad jämställdhet.

Med Tidöavtalet i hand konstaterar Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist att det finns ett flertal vinster för Sveriges kvinnor.

– Sveriges nya regering kommer genomföra många av de reformer som Moderatkvinnorna drivit för ett mer jämställt Sverige. Under den S-regeringen gick jämställdheten åt fel håll, nu ska vi vända utvecklingen. Det känns väldigt glädjande och viktigt!

Under mandatperioden kommer det byggas en grund för att återupprätta kvinnors trygghet genom ett krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

– Ett reformerat kontaktförbud och införandet av möjligheten att utdöma vistelseförbud för gärningsmannen är två viktiga reformer som för våldsutsatta kvinnor kan vara skillnaden mellan liv och död, säger Malmqvist. Nu ska vi se till att det också blir verklighet.

Genom avtalet ska det också genomföras en historisk satsning på jämställd vård och kvinnors rätt till sin egen kropp. Enligt Tidöavtalet ska alla blivande föräldrar i hela Sverige nu få rätt till ett barnmorsketeam som följer dem före, under och efter förlossning. Läs artikeln om förslaget i förra numret av Modig.

 

Josefin Malmqvist. Fotograf: Axel Adolfsson
Några av Moderatkvinnornas vinster i Tidöavtalet
 • Aborträtten grundlagstadgas och möjligheter till hemabort förverkligas.
 • Mer pengar avsätts till forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa.
 • Vården av sexuellt våldsutsatta stärks.
 • Nationell förlossningsplan tas fram i syfte att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Ett barnmorsketeam före, under och efter förlossning.
 • Möjlighet att utdöma vistelseförbud införs, bl.a. vid hedersrelaterade brott och mäns våld mot kvinnor.
 • Brottsoffrets skydd utökas genom reformerat kontaktförbud.
 • Straffen för vålds- och sexualbrott skärps. Dagens form av mängdrabatt för brott avskaffas.
 • Lagstiftningen mot hedersrelaterat våld och förtryck breddas och skärps, bl.a. kriminaliseras oskuldskontroller, oskuldsoperationer och försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa.
 • Samhällsorienteringen för nyanlända blir obligatorisk och får en nationell kursplan med ökad tonvikt på jämställdhet och kvinnors rättigheter.
 • Skatten sänks för låg- och medelinkomsttagare och på pensioner.
 • Bidragstak införs, så att det alltid lönar sig att arbeta.

 

Läs hela Tidöavtalet här.

Facebook
Twitter
LinkedIn