Till vänster: Lars Rådén. Till höger: Louise Stenfors Eidrup

Samma barnmorska genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården – en succé

Vården som kvinnor får i samband med graviditet och förlossning är viktig, men idag brister den svenska förlossningsvården på många ställen. När det gäller förlossningsskador har statistiken  förbättrats, men mycket finns kvar att göra. Ett stort reformarbete pågår, inte minst i moderatledda regioner, för att komma till bukt med problemen.
2022-09-06

I Region Stockholm har projektet Min Barnmorska införts med syfte att förbättra kontinuiteten inom vårdkedjan och stärka relationen mellan den gravida och barnmorskan. I praktiken innebär projektet att den gravida kvinnan stöttas av samma team av barnmorskor genom hela graviditeten, förlossningen och efter förlossningen genom hembesök.

 

– Varje kontroll på mödravårdscentralen blev ett viktigt tillfälle för mig att bolla tankar inför förlossningen och diskutera vilket stöd just jag skulle behöva. När det väl var dags att föda kände jag mig helt trygg med att jag, min man och min barnmorska var ett sammansvetsat team. Vi fick hjälp i form av coachning över telefon och hembesök under det tidiga värkarbetet. Väl inne på sjukhuset stöttade min barnmorska på exakt de sätt vi kommit överens tidigare. Jag kände mig trygg, respekterad och delaktig i de beslut som fattades, säger Louise Stenfors Eidrup, som deltog i projektet under sin graviditet 2020–2021.

 

Projektet har fallit ut väl.

– Vi ska ha en förlossningsvård att lita på i Stockholm och i hela Sverige. Många gravida kvinnor och familjer kan känna oro, inte minst inför förlossningen, och Min Barnmorska ökar då tryggheten för den gravida kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård, säger Lars Rådén, vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.

 

Rådén berättar även att många är väldigt nöjda med att ha deltagit i projektet och att utvärderingar visar att arbetssättet minskar både risken att föda för tidigt och andelen planerade kejsarsnitt. Vårdformen visar sig också ha ökat andelen spontana vaginala födslar, vilket är positivt ur ett medicinskt perspektiv. Andelen kvinnor som använde smärtlindring i form av epidural eller spinal bedövning minskade inom ”Min Barnmorska,” liksom den totala vårdtiden på sjukhus i samband vid födsel, visar en utvärdering av projektet.

 

Även barnmorskornas arbetssituation har förbättrats.

 

– En viktig del är också att Min Barnmorska utgör ett attraktivt arbetssätt för barnmorskor. Medarbetarenkäter i projektet har gett goda resultat och visat på ingen personalomsättning. Projektet framhåller även att det har varit lätt att rekrytera barnmorskor, berättar Lars Rådén.

 

Min Barnmorska har sedan 2018 varit ett pilotprojekt för en mindre andel kvinnor med förlossningsrädsla. Nu är tanken att projektet ska implementeras i större utsträckning. Rådén ser positivt på att fler snart kommer få möjlighet att ingå i verksamheten: både för de gravida kvinnorna, för barnmorskorna och för förlossningsvården i Region Stockholm i stort.

– Framtiden ser mycket ljus ut. Eftersom det är ett attraktivt arbetssätt för barnmorskor kan vi förhoppningsvis locka fler barnmorskor, något som behövs nästan överallt i Sverige just nu, säger Lars Rådén.

 

Louise Stenfors Eidrup bekräftar att vetskapen om att samma barnmorsketeam som stöttade henne under graviditeten även skulle finnas vid hennes sida under hela förlossningen hjälpte henne att vända rädsla till förväntan.

 

– Att föda barn är något av det största en kvinna kan vara med om. ”Min Barnmorska” visar tydligt vilka ökade resurser som krävs för att ge kvinnor förutsättning att föda utan oro och rädsla. Den trygghet och förutsägbarhet som vårdformen erbjuder är otroligt viktig; att barnmorskan under graviditeten skapar sig en helhetsbild av den födande och utifrån detta kan stötta henne under hela förlossningen och efteråt. Vetskapen om att jag hade en garanterad plats på förlossningsavdelningen och att min barnmorska skulle finnas vid vår sida från början till slut betydde allt för mig. Jag önskar att alla kvinnor i Sverige skulle få föda sitt barn så, säger Stenfors Eidrup.

 

 

Nelly Åkesson
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn