Erbjud entreprenörskapsträning till alla gymnasieelever

Vinsterna med att göra entreprenörskap till en obligatorisk del i gymnasieutbildningen är många, menar Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet, som vill ha politikens hjälp med att få det att ske.
2021-07-07

Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet, menar att det måste vara en tidsfråga innan entreprenörskap blir en mer etablerad del i ungdomarnas utbildning. För, som hon säger, vad är alternativet? Företag behövs ju för tillväxt och arbetstillfällen.

 

– När eleverna berättar vad de lärt sig under ett läsår som UF-företagare så svarar de att de förstås lärt sig mer om att driva företag, men också att de vågar mer och känner sig trygga som entreprenörer. Att det inte var så himla läskigt och svårt. Och speciellt tjejerna säger ofta att ”jag kan ju – och jag är bra på det här”. Min dröm är att fler unga på gymnasiet får möjlighet att uppleva just de känslorna.

 

Just nu är det något fler män än kvinnor som går UF-utbildningen, vilket beror på att Ung Företagsamhet etablerat sig inom fler yrkesprogram där fler killar går. Men tidigare har det nästan alltid varit fler tjejer som driver UF-företag och som är VD:ar i företagen. Forskare på Handelshögskolan har studerat vad UF-alumnerna gör 16 år efter gymnasiet.

 

– Fler män har startat företag efter 16 år, men en större andel av kvinnorna har startat aktiebolag vilket tyder på en ökad seriositet i företagandet. Sedan ser vi att bolagen startade av före detta UF-företagare är mer framgångsrika. Det är helt enkelt bra att träna på företagande tidigt.

 

Idag är det fem gymnasieprogram som har entreprenörskapskursen som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Alla program kan i teorin ha kursen som ett tillval, men alltför få, enligt Cecilia Nykvist, erbjuder detta.

 

– Vi behöver en förändring som måste börja på det politiska planet. Idag är det bara 30 procent av eleverna som får möjligheten att träna sitt entreprenörskap, jag skulle vilja att det blir tillgängligt för alla. Men ingen politiker driver frågan idag, tyvärr. Sverige behöver en ny strategi för entreprenörskap i skolan och förändrade läroplaner så att alla får chansen.  

 

Vinsten ligger inte bara i att träna fler unga i att bli företagare, utbildningen ger också andra fördelar.  

 

– Inte minst märker vi att tjejerna får större självförtroende och vågar ta risker efter att ha drivit UF-företag. I feedbacken ser vi också att de verkligen tar till sig värdet av detta, de har lärt sig att tro på sin egen förmåga och se möjligheter, något de kommer ha nytta av resten av livet, som entreprenörer eller ej. Dessa insikter skulle jag vilja att alla gymnasieelever fick med sig ut i livet.

Susanne Ydstedt
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn