Fredrik Ahl, delägare Lock & Load, Josefin Malmqvist, Sten Bergheden, riksdagsledamot, Ola Karlsson, ordförande Jägarförbundet Örebro län. Fotograf: Fredrik Posse.

“Det är dags att sluta jaga landets jägare och sportskyttar” 

Jakten är ett av de äldsta kulturarven vi har i Sverige, jägarna bidrar till regleringen av viltstammen, viltkött är hållbart och jägarna gör dessutom stor samhällsnytta. Samtidigt har situationen för landets jägare och sportskyttar bara blivit värre.
2022-08-31

I årsskiftet 2019/2020 öppnades dörrarna till Lock & Load. Bakom dessa gömmer sig en jakt- och friluftsbutik och en skyttebiograf. Planen var från början en skjutbana i utemiljö men Fredrik och Christoffer Ahl insåg dock snabbt att kraven på skjutvallarna är höga, miljökraven långtgående och att tätorterna växer hela tiden.

– Inte minst är det ett problem att Polismyndigheten utför kontrollerna av skjutbanor eftersom de inte har tid eller resurser. Om polisen inte hinner besiktiga i tid tvingas de stå oanvända. Då förlorar verksamheten sina intäkter och kan behöva läggas ner, säger Fredrik Ahl.

Christoffer Ahl visar Josefin Malmqvist hur ett av deras vapen fungerar. Fotograf: Fredrik Posse.

Riksdagen har beslutat om att inrätta en viltmyndighet, som skulle kunna hantera kontrollerna. Denna myndighet skulle även kunna hantera de 70-90 000 vapen- och licensärenden som ligger på polisens bord varje år, eftersom riksdagen år 2020 beslutade att hanteringen skulle flyttas. Tyvärr har det inte skett.

Längst in i butiken finns en bunker där vapen och ammunition förvaras. Här hittar jägaren och sportskytten allt från enklare hagelgevär till dyra specialbeställda vapen med lasersikte, löstagbara magasin och ljuddämpare.

– Att avskaffa licensplikten på ljuddämpare är en fråga som Moderaterna drivit i justitieutskottet och som nu realiserats, berättar Sten Bergheden, Moderaternas jakt- och vapenansvarige i utskottet.

Ytterligare en fråga som Sten Bergheden drivit är avskaffandet av femårslicenserna som innebär att vapenägare behöver förnya sina licenser för vissa vapen vart femte år. Vid tre tillfällen har riksdagen drivit igenom tillkännagivanden till regeringen om detta. Ändå är de kvar.

Faktum är att regeringen har struntat i att införa 35 av de tillkännagivanden som riksdagen röstat igenom för att underlätta för landets jägare och sportskyttar.

Sverige har över 600 000 vapenägare som ägnar sig åt jakt, sportskytte och samlingar. De är värda en regering som underlättar för dem att sköta landets viltvård och sitt sportskytte. De behöver en moderatledd regering.

Varje vecka skjuts någon ihjäl i Sverige med illegalt insmugglade eller illegalt tillverkade vapen, men lagstiftaren måste göra skillnad på gängkriminella med vapen och idrottsutövare med vapen. I ivern att begränsa brottslingar straffas nu laglydiga.

– Det är dags att sluta jaga landets jägare och sportskyttar, säger Sten Bergheden.

Sten Bergheden är Moderaternas jakt-och vapenansvarige i justitieutskottet. Fotograf: Fredrik Posse.

Vargens påverkan på landsbygden
När vi träffar representanter från Svenska Jägareförbundet är de alla överens: det mest akuta problemet är vargen. Under år 2020, som är det senaste året som Viltskadecenter studerat, dödade eller skadade vargen över 400 tamdjur. Det är främst får och kor som blir offer, men även hundar. Inför detta faktum står regeringen handfallen, trots att riksdagen beslutat om att minska vargstammen.

”Är det i dag jag kommer hem med bara kopplet?”

Susanne Sandberg, jägare, hundförare och styrelseledamot i Jägareförbundet i Örebro län, berättar att hon knappt vågar jaga med lös hund längre. Varje gång ställer hon sig frågan om det är denna dag som hon kommer hem med ett tomt koppel.

Mirre Leü, som ägnar sig åt småskalig uppfödning av jämthundar, ser en minskad efterfrågan på valpar. Detta tror hon beror till stor del på att älgstammen, som jämthunden används till att jaga, minskat, men även att jägare inte tycker det är värt risken att jaga med hund i vargtäta områden. Sedan 2007 har minst 250 hundar dött efter vargangrepp enligt tidningen Svensk Jakt.

Mirre Leü berättar om konsekvenserna av den ökade närvaron av varg i området. Fotograf: Fredrik Posse.

Kostnaderna för angreppen är såväl ekonomiska som psykiska. Verksamheter med tamdjur renderas stora kostnader för skadade djur och tvingas vidta dyra åtgärder för att skydda sig. Jägare och hundägare avstår från att släppa sina hundar av rädsla för angrepp. Vargen hotar tyvärr såväl näringslivet på landsbygden som människors trygghet.

Här vill Moderaterna se ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt samt tydligare rätt till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar.

 

Kvinnorna blir allt fler
Svenska Jägareförbundet har 16 390 medlemmar som är kvinnor, vilket är en ökning med nästan 17 procent sedan 2018. Dessutom är drygt en fjärdedel av alla som tar jägarexamen kvinnor, vilket vittnar om att andelen jägare som är kvinnor lär öka ännu mer under kommande år.

– Antalet kvinnor ökar hela tiden, vilket vi tycker är superkul! säger Josefina Höglin, nationellt ansvarig för JAQT hos Jägareförbundet. Många säger att de upplever jargongen annorlunda när det bara är kvinnor, lite mindre prestigelöst.

JAQT är ett nätverk för kvinnor i Svenska Jägareförbundet. De arrangerar skyttedagar, hundträning och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. Målet är att fler kvinnor tar jägarexamen och börjar jaga.

När jägareförbundet frågade sina medlemmar på 90-talet om varför de var jägare så svarade dem att de till stor del berodde på gemenskapen inom jaktlaget och kontakten med hundarna. Nu ser svaren delvis annorlunda ut. Ett ökat intresse för matlagning syns nu, men också en ökad vilja att konsumera kött där man kan garantera att djuren haft ett gott liv.

Det sistnämnda är något som Susanne Sandberg säger motiverar många kvinnor i deras omgivning. Susanne berättar att bland Svenska Jägareförbundets medlemmar i Örebro län så är det många kvinnor som bryr sig om viltvården, vill förstå naturen bättre och vill ha närproducerat, bra kött.

– Ytterligare en viktig väg in i jakten för många kvinnor är hunden, berättar Josefina Höglin. Många börjar med viltspår eller apportering, är med i drevjakt och beslutar sig sedan för att ta en jägarexamen.

 

Fotograf: Fredrik Posse.

 

Är du kvinna och vill börja jaga? Då har Ewa Klingspor, grundare av JAQT, många goda råd. Här hittar du några:

  • Ta jägarexamen på ett ställe med bra rekommendationer, t.ex. genom Studiefrämjandet.
  • Gå med i JAQT på din ort. De arrangerar skytteträning, styckkurser, jakter m.m.
  • Träna skytte – det är kul.
  • Skaffa dig en coach – en erfaren jägare som du kan följa med ut och fråga till råds.
  • Du behöver inte börja med att köpa värsta jaktutrustningen. Första bössan kan vara begagnad, men se till att den ligger bra mot din axel och armar/händer/öga.
  • Fråga om råd, de flesta jägare delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenheter.

 

Vill du läsa mer om Moderaternas förslag för att underlätta för Sveriges jägare och sportskyttar? Du hittar dem här.

Hanna Dalhusen
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn