De som gick före och banade väg

2023-06-13

Vi som i dag ser det som självklart att delta i det politiska livet behöver påminnas om de kvinnor som – ofta under stort motstånd – bröt väg för senare generationer. Vi ska vara stolta över de moderata kvinnor som gick i täten för kvinnors medborgarrätt. De  fem första kvinnorna i Sveriges riksdag valdes in år 1921, efter att kvinnor fått rösträtt samma år. En av dessa var Bertha Wellin, Högerpartiets första kvinnliga ledamot.

I dag kan det vara svårt att föreställa sig hur de hade det. De fick tampas med fördomar, skepticism och motstånd från såväl manliga kollegor som allmänheten. Flera av kvinnorna i riksdagen fick höra att de inte hörde hemma där, men trots detta fortsatte de kämpa och arbetade hårt för att göra sina röster hörda i politiken. Dessutom fick de ofta genomslag för sina förslag.

Utan tvekan var dessa kvinnor banbrytande samtidigt som de inspirerade andra kvinnor runt om i landet. Deras arbete ledde till att fler kvinnor blev intresserade av politik och engagerade sig.

 

En tid av samhällsförändringar

Under 1920- och 1930-talen genomgick kvinnors liv i Sverige en stor förändring. Det var en tid av stora samhällsförändringar där kvinnor kämpade för att få fler rättigheter och en större plats i samhället. Kvinnor fick inte bara rösträtt utan började också arbeta utanför hemmet i allt högre grad och fick möjlighet att utbilda sig och studera vid universitet och högskolor.

Samtidigt hade kvinnor mycket begränsade rättigheter i många avseenden. Kvinnor hade inte samma lön som män för samma arbete och inte samma rättigheter till egendom och arv som män. Och det fanns mycket få kvinnliga chefer eller ledare.

Under denna tid började också diskussionen om sexuell och reproduktiv hälsa växa och kvinnor kämpade för rätten att bestämma över sin egen kropp. Detta ledde till att preventivmedel blev mer tillgängliga, en viktig faktor för att kvinnor skulle kunna ta kontroll över sina egna liv.

Kvinnors liv under denna tid var till stor del präglat av en kamp för rättigheter och jämlikhet. Det var en tid av förändring, då kvinnor kämpade för att få mer inflytande och möjligheter i samhället, samtidigt som de fortfarande mötte många hinder och begränsningar på grund av sitt kön.

 

Är jobbet klart nu?

Det är viktigt att lyfta fram tidigare kvinnliga förebilder av mång anledningar. Inte minst för att uppmärksamma och hylla de kvinnor som kämpade för kvinnors rättigheter och som banade väg för oss andra. Deras insatser har gjort det möjligt för kvinnor att ta plats på alla områden i samhället idag, från politik och näringsliv till sport och kultur. Dessutom kan kvinnliga förebilder fungera som inspirationskällor och ge mod och styrka till dagens och framtida generationer.

Genom att lära av historien kan vi förstå att det är möjligt att göra förändring. Därför kommer vi i kommande nummer av Modig att lyfta fram historiska kvinnor som banat väg för oss kvinnor som följt i deras fotspår.

Magdalena Andersson
Ordförande Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia
Facebook
Twitter
LinkedIn