”De banade vägen för oss andra”

I år fyller den ideella föreningen Moderata kvinnors historia (MKH) 20 år. Tidningen Modig fick en intervju om dåtid och nutid med nyvalda ordföranden Magdalena Andersson.
2021-12-12

Inför att Moderaterna år 2004 firade sitt hundraårsjubileum, tog tidigare talman Ingegerd Troedsson och landshövding Ann-Chatrine Haglund initiativ till att bilda MKH. I samband med jubileet kom antologin ”Moderata pionjärer” ut, som berättar om 30 unika kvinnor som var och en har påverkat historien.

 

Vilken roll spelar föreningen Moderata kvinnors historia?

– MKH föddes ur tanken om att lyfta fram högerkvinnor. De kvinnor som var först, de som kämpade för viktiga frågor, men som få talar om eller känner till. De visade vägen för andra som skulle komma efter. Samtidigt berättar vi om kvinnor som är aktiva idag, för att deras gärning ska bli nedtecknad och ihågkommen. Av historien lär vi oss om framtiden.

 

Magdalena, det har gått 100 år sedan kvinnor fick rösta i allmänna val. Vilka framsteg har gjorts?

– Det är svårt att föreställa sig hur kvinnor hade det för ett sekel sedan. Våra tillgångar och våra beslut kontrollerades av män. Idag kan vi studera vad vi vill och arbeta med det vi vill. Vi hanterar vår egen ekonomi. Sambeskattningen är borta. Vi bestämmer själva över våra kroppar och har tillgång till fri abort. Rätten till barnomsorg har gjort att kvinnor i Sverige deltar på arbetsmarknaden på ett annat sätt än andra länder i Europa.

 

Vem är din historiska förebild, om du får välja?

– Ebon Andersson, utan tvekan. Född 1896 och ett krutpaket. Hon stred för lika lön för lika arbete långt före alla andra. Hon var fackligt aktiv, men reserverade sig skarpt mot beslutet att ett medlemskap i facket automatiskt innebar medlemskap i Socialdemokraterna. Hon sa: ”Jag tillhör en familj där ingen älskar färdiga åsikter”. Man får ju rysningar.

 

Varför tror du mer är skrivet om vänsterkvinnor än om högerkvinnor?

– Kvinnor från högerskalan har inte klivit fram tillräckligt och tagit plats. Vi måste bli bättre på att lyfta fram våra egna framgångar i politiken. Detta är en stor del av vårt arbete i MKH, att synliggöra och sprida de gärningar och reformer som kommit till tack vare kvinnor från högern. Ett sätt är att sprida våra böcker till bibliotek runtom i landet, vilket är gjort på många håll.

 

Var det något som var bättre förr?

– För kvinnor? Väldigt lite. Möjligen var tempot lägre, vi har väldigt bråttom idag och hinner inte vara eftertänksamma.

 

Moderata kvinnors historia

Ordförande: Magdalena Andersson

Medlemskap: Livstidsmedlemskap, 1000 kr

Facebook: Gruppen ”Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia”

Kontakt: wem.andersson@gmail.com

Publikationer:

  • Moderata pionjärer. Kvinnor i politiskt arbete 1900–2000 (2004)
  • Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909 (2009)
  • Moderat föregångare, inspiratör och förebild, Britt Mogård till minne (2012)
  • Moderat med klubba, grep och penna, Fru Talman Ingegerd Troedsson (2014)
  • Sveriges Moderata Kvinnoförbund, det första självständiga politiska kvinnoförbundet i Sverige (2015)
  • Moderat Kvinnokraft – Statsråd intervjuas om regeringsåren (2017)
  • Moderata kvinnor i europeisk hetluft (2019)
Pernilla Ohlin
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn