Foto: Axel Adolfsson

Dags att få ordning på Sverige

Hur ska Moderaterna få ordning på brottsligheten, ekonomin, klimatet, skolan och förlossningsvården? Modig har träffat Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för ett samtal om hur han vill styra Sverige efter valet.
2022-09-02

Varför behöver Sverige en ny regering?

Många människor upplever nu att ett Sverige som inte fungerar har blivit ett nytt normaltillstånd. Det handlar om den grova brottsligheten, elbristen och utanförskapet. Men också om passkaos och tågkaos. Och det handlar om stigande priser på mat, el och drivmedel som gör att många svenskar nu blir fattigare månad för månad. Det är dags att få ordning på Sverige. Men då behövs en borgerlig regering.

 

Hur ska gängkriminaliteten bekämpas?

Enskilda reformer kommer inte att räcka för att vända den allvarliga utvecklingen. Det behövs en ny brottsbalk och en ny syn på brott och straff. Unga som begår brott ska mötas av tidigare och tydligare reaktioner. Konkret vill vi bland annat dubbla straffen för gängkriminella, utvisa de gängkriminella som inte är svenska medborgare, avskaffa ungdomsrabatten helt och hållet för de över 18 år och sänka straffmyndighetsåldern. Vi vill också införa en betald polisutbildning och höja lönerna för att fler ska vilja bli poliser. Allt det här har vi också föreslagit, och allt har Socialdemokraterna sagt nej till.


Vad vill Moderaterna göra för att bekämpa det våld och förtryck som särskilt drabbar kvinnor?

Många män som är misstänkta för ett vålds- eller hedersrelaterat brott är på fri fot under den tid som utredningen pågår och kan söka upp sina brottsoffer. Vi vill att lagen ändras så att fler häktas omedelbart. Vi vill också att fler män som utsatt kvinnor för våldsbrott ska få kontaktförbud med fotboja. Vi föreslår också skärpta straff för hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Jag vill också lyfta landets kvinno- och tjejjourer som spelar en oerhört viktig roll när det kommer till att stötta utsatta kvinnor och barn. Vi vill se en ökad samverkan mellan kommuner och jourer och genomföra en bred översyn av det långsiktiga systemet för stöd till kvinno- och tjejjourer.

 

Hur ska Moderaterna få ordning på ekonomin?

Svensk ekonomi står inför ett mycket tufft läge där hög inflation kombineras med en ekonomisk avmattning. Det svåra ekonomiska läget förvärras av att Socialdemokraterna höjt 46 skatter och avvecklat flera kärnkraftsreaktorer – det har resulterat i att en tvåbarnsfamilj fått ökade kostnader med 28 000 kronor per år.

 

Moderaterna vill stärka de svenska hushållen genom att rulla tillbaka politiska beslut som drivit upp inflation och kostnader – framförallt gällande drivmedel och energi.

 

Vi måste också återupprätta arbetslinjen, så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att gå på bidrag. Det är inte rimligt att Sverige idag har 700 000 vuxna invandrare som inte kan försörja sig själva.

 

Hur ser vår tids arbetslinje ut?

När jag satt i regeringen, då var arbetslinjen att sluta förtidspensionera människor mitt i livet, som skulle kunna arbeta. Det var en viktig uppgift då. Vår tids arbetslinje handlar om integration. Om människor utan längre utbildning och utan svenska språket, som aldrig kommer in och börjar jobba. Om kvinnor som blir helt beroende av sina män och aldrig lär sig sina egna rättigheter.

Vi ska se till att alla som har kommit till Sverige lär sig begriplig svenska. Vi kommer genomföra en stor bidragsreform, med ett bidragstak så att det aldrig kan löna sig mer att leva på bidrag, än att gå till ett arbete. Och lägre skatt på låga inkomster så att även det första jobbet ger något.

 

Hur ska Moderaterna få ordning på klimatet?

Klimatomställningen och elektrifieringen gör att Sverige kommer behöva dubbelt så mycket el år 2045, jämfört med i dag. Den ska vara ren, stabil och billig. För första gången på 40 år kan Sverige få en regering som inte lamslås av energipolitiken utan som entydigt står bakom kärnkraften.

Vi kommer bevara den kärnkraft vi har kvar och se till att det byggs ny. Och vi kommer slå vakt om all den vattenkraft vi har och snabba på alla tillståndsprocesser. Då kan vi sänka elpriserna och bli exportörer av helt ren el till andra delar av Europa som idag kämpar med att göra sig fossilfria.

 

Hur ska Moderaterna få ordning på skolan?

Det ska vara ordning och reda, lugn och studiero i klassrummen. Där behöver lärare och rektorer både större befogenheter och skyldigheter att skapa en bra studiemiljö i klassrummen. Riktigt stökiga barn ska inte gå i vanliga klasser, utan flytta till speciella jourskolor. Vi vill också ha mer fokus på kunskap genom att utöka undervisningstiden i skolan och mer lärarledd undervisning. Dåliga skolor ska läggas ner och bra skolor ska finnas kvar, även friskolor. Och jag tycker det är viktigt att föräldrar fortsatt ska få välja skola till sina barn.

 

Förlossningsvården är en viktig fråga för många kvinnor. Hur vill Moderaterna få ordning på förlossningsvården?

Målet om en barnmorska, eller ett och samma team med barnmorskor, per födande är viktigt. Sen vet jag att många kvinnor upplever att vården inte finns där vid komplikationer och skador efter en förlossning. Det blir extra dåligt eftersom tiden efter förlossning är jobbig för många kvinnor, med exempelvis trötthet och ibland med nedstämdhet.

 

För många går all energi åt till att lära känna det lilla nyfödda barnet och kraften finns helt enkelt inte för att ta nya vårdkontakter i primärvården, vilket ju inte är så konstigt. Men det leder till att kvinnor lider i det tysta och inte får hjälp. Moderaterna vill därför att förlossningsvården ska stärkas också vad gäller uppföljning och vård efter förlossningen. Målet ska vara att födande kvinnor får ha samma team av barnmorskor från mödravård till eftervård.

 

Du pratar ofta om jämlikhet. Vad innebär det för dig?

Jämlikhet för mig innebär inte att alla ska vara lika eller få det likadant. Tvärtom – ansträngning måste alltid löna sig. Men det betyder att alla i Sverige har rätt att få sin egen chans. Där din framtid styrs av vad du kan och vad du gör. Inte av var – eller av vem – du är född.

 

Och vad innebär jämställdhet för dig?

För mig handlar jämställdhet om att alla kvinnor ska vara fria att forma sina egna liv. Tack vare alla de progressiva krafter som hade modet att gå före har mycket under de senaste hundra åren förändrats till det bättre. Men det är uppenbart att väldigt mycket återstår för att Sverige ska bli ett riktigt jämställt land.

Det råder inte brist på konkreta problem. Nästan varannan svensk kvinna är osäker på om hon har råd att separera från sin partner. Fler kvinnor än män känner sig otrygga i sina egna bostadsområden under sena kvällar och var tionde kvinna avstår helt från att gå ut. Kvinnor utsätts också i högre utsträckning för våld i nära relationer och under de senaste åtta åren har sexualbrotten mer än fördubblats. Ingen ofrihet kan vara större än den rädslan.

Uppgiften som ligger framför oss är stor. För att lösa problemen kommer det krävas riktiga reformer som leder till resultat. Inte bara mer prat, nya myndigheter och politiska slagord. Vi har förberett oss för att kunna sjösätta förbättringar av Sverige omedelbart efter valet. En viktig del av detta handlar om jämställdhet. Inte som en separat fråga – utan som ett grundläggande perspektiv som alltid ska finnas med.

 

Hur ser ditt regeringsalternativ ut?

Det finns två olika regeringsalternativ – ett som är överens, och ett som inte är det.
På min sida i politiken – med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna – är vi överens om de viktigaste sakfrågorna för att lösa Sveriges stora problem.

Vi är överens om att det krävs hårdare straff och avskaffad mängdrabatt för att komma åt gängkriminella och serievåldtäktsmän. Överens om att det krävs en stramare invandring för att klara integrationen. Överens om att det måste löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Överens om ett skattehöjarstopp för att värna hushållens ekonomi. Överens om att absolut inte återinföra fastighetsskatten. Och vi är överens om att Sverige måste bygga ny kärnkraft för att få billigare el och klara av klimatomställningen.

Vi förstår problemen, vi har reformerna, och vi är startklara. På den andra sidan i politiken är det precis tvärtom.

 

Slutligen: Om vi blickar längre fram – vilket slags Sverige ser du framför dig om tjugo år?

Runt hörnet finns ett Sverige där rättsstaten har vunnit över våldet. Där arbetslinjen har ersatt bidragslinjen. Där det är gröna innovationer, världsledande forskning och nya jobb – inte kravaller och dödsskjutningar – som gör Sverige känt. Det är frihetens och trygghetens och möjligheternas Sverige. Inget problemfritt land. Men den hoppfulla framtidens Sverige. Detta Sverige finns inom räckhåll – om man bara har viljan och förmågan att verkligen göra det som nu krävs.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn