Cyberhotet – internets baksida 

Internet har möjliggjort kontakter mellan människor över hela jorden, bidragit till ökad tillväxt och gjort information tillgänglig för miljarder människor. Samtidigt har internet exponerat dess användare för en ny typ av hot. Modig fick ett samtal med Björn Weigel, författare och rådgivare. 
2022-03-11

– Trots alla fördelar har digitaliseringen en baksida som förmodligen är större än vad många tror och den växer snabbt, säger Björn Weigel när jag ringer upp honom. I princip allt som är uppkopplat mot internet kan hackas och det sker alltmer frekvent. Det gäller inte bara rent tekniska saker, utan även värderingar, identiteter och företag drabbas. 

Aktörerna bakom cyberhotet är många och har olika mål. De är stater, terrorister, opportunister, yrkeskriminella och missnöjda anställda. Motiven varierar från tonårsbus till att destabilisera välfungerande västerländska demokratier. Även om aktörerna och målen skiljer sig, blir konsekvensen densamma: tilliten till den liberala världsordningen försvagas. 

– Det är viktigt att förstå att detta i första hand inte är ett tekniskt problem, även om teknik är en möjliggörare. Cyberhotet är ett säkerhets-, samhälls- och ekonomiskt problem, säger Björn Weigel. 

Sedan staternas uppkomst har de försökt påverka varandra, men internet har fundamentalt ändrat förutsättningarna för den politiska krigföringen. Det rumsliga begreppet har fått en ny betydelse, antalet mål har ökat och angreppen har blivit billigare; samtidigt som försvaret har blivit mycket dyrare. 

En stor del av cyberbrotten mot näringslivet är ekonomiskt cyberspionage, när stater spionerar på och stjäl information av andra länders företag i syfte att främja sina egna kommersiella intressen. Experter inom cybersäkerhet förutspår att detta inom några år kommer vara mer lönsamt än all droghandel i hela världen. 

Björn Weigel säger under vårt samtal att det finns två typer av företag: de som vet att de blivit hackade och de som inte vet det. 

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv har 8% av svenska företag utsatts för cyberbrott det senaste året och de direkta kostnaderna uppgick till 3 miljarder kr. Denna typ av brott är dock svår att upptäcka och kvantifiera, därtill tycks det finnas en ovilja att anmäla på grund av känslor av skuld och skam över att ha blivit lurad. Weigel understryker vikten av att det inte sker en ytterligare byråkratisering av näringslivet eftersom det drabbar vår tillväxt och vårt välstånd negativt. 

Från nationella politiska företrädare önskar sig Weigel ett ökat fokus på cyberrelaterade frågor, men även en värderingstydlighet. Som exempel på detta tar han upp Tysklands agerande i förhållande till Ryssland, Ukraina och Nord Stream 2.  

– Vi måste hitta tillbaka till de grundläggande liberala värderingarna och stå upp för dessa. Det kan komma med ett pris på kort sikt, men över tid är jag övertygad om att ett öppet demokratiskt samhälle är det bästa att leva i och på att skapa ekonomiska värden. 

Weigel understryker att alla har ett ansvar, även enskilda företag. Det gäller en långsiktig hållbarhet som – likt den klimatrelaterade – går bortom den egna balansräkningen. 

Ytterligare ett önskemål som anförs under samtalet är att svenska politiska företrädare driver cyberrelaterade frågor på EU-nivå. Weigel menar att vi måste samordna våra resurser och skapa en gemensam front med övriga EU. Redan i dag kostar det oss pengar när stater och andra aktörer stjäl från oss, vilket kommer pågå tills vi kan stoppa det. För att kunna stoppa det behövs en ny lagstiftning och enighet. 

När jag frågar om han tror att det kommer ske påverkansförsök på valet i höst skrattar Björn Weigel till lite och svarar att han är fullständigt övertygad om att det kommer ske. Olika typer av aktörer kommer med största sannolikhet plantera narrativ och idéer som kan ämna att sabotera valet, skapa allmän oreda eller skapa motsättningar och rädsla inom befolkningen. 

Trots all denna – minst sagt – dystra information, finns det ännu hopp. Genom något så enkelt som medvetenhet kommer vi långt och vi kan mota Olle – kanske inte i grind – men i alla fall i dörren. Vad som krävs framöver är en obotlig tilltro till den fria marknaden och demokrati, samt ett gott mått mod: två saker moderater gjort sig kända för genom historien. 

 

Tips till läsarna från Björn:  

  • Fråga dig själv: Är jag ett lätt mål eller lite svårare? Hur ser mitt digitala fotavtryck ut? Hur exponerad är jag? Vem är skriven på min adress? Ring myndigheter och kontakta din bank.  
  • Tvåfaktorsautentisering kan göra dig mindre sårbar.  
  • En offentlig person och förtroendevald är mer utsatt. Aktörerna kan vara enskilda personer, men de är relativt få, eller företag. Du är exponerad och ekonomiska brottslingar ser att du tjänar pengar.    
  • Ställ frågan till din kommunledning och förvaltningarna! Hur arbetar vi med vår cybersäkerhet? Vilka möjligheter? Försök att vara förberedda i den mån det går.  

 

Hanna Dalhusen 
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn