Centralasiens demokratiska stjärna – Kirgizistan

2021-03-11

Kirgizistan är ett av de fattigaste länderna i Centralasien. 2018 uppgick BNP till strax över 8 miljarder USD. Den kirgiziska ekonomins tillväxt motverkas av utbredd korruption och politisk instabilitet; den informella sektorns andel av ekonomin uppskattas omfatta halva BNP.

Bakgrunden till presidentvalet den 10 januari är de oroligheter som uppstod efter parlamentsvalet den 4 oktober 2020, då ledande politiker avgick. Ett val som ogiltigförklarades på grund av valfusk. Därefter fritogs Sadyr Jabarov från fängelset där han avtjänade en dom för kidnappning av en provinsguvernör. Efter fritagningen tillträdde han som t.f. president och beslutade att genomföra en folkomröstning om stark presidentmakt.

Presidentvalet den 10 januari observerades av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODHIR) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas parlamentariska församling (OSSE PF). Tyvärr medförde Covid19 att observationerna begränsades till Bishkekregionen. Vi var ett trettiotal observatörer som deltog i valobservationen.

18 kandidater deltog i presidentvalet vars valsedel toppades av Sadyr Jabarov. Enligt valmyndigheten har placeringen på valsedeln skett genom lottning. Samtliga kandidater hade i stor utsträckning möjlighet att bedriva kampanj fritt utan begränsningar. Budskapen handlade mer om att anklaga varandra för oegentligheter och fusk än att presentera egna program. Jabarov hade avsevärt större finansiella och organisatoriska resurser till sitt förfogande än övriga kandidater, trots att endast tre månader passerat sedan fritagningen från fängelset.

Valdagen genomfördes i stort sätt väl, väljare och valförrättare var väl bekanta med sina uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Dock, om Kirgizistan skall leva upp till sina ambitioner om att vara en fullvärdig demokrati behöver alla kandidater ges samma förutsättningar för att bedriva valrörelse, vilket inte var fallet denna gång.

Valdeltagandet var cirka 39 procent, vilket är lågt för att vara i Kirigizistan. Japarov erhöll 79 procent av de avlagda rösterna. Utvecklingen de kommande veckorna kommer att visa om Japarov har det folkliga stöd som han och hans supportrar hävdar.

Margareta Cederfelt
Riksdagsledamot, Vice president OSSE PF
Facebook
Twitter
LinkedIn