Botkyrka inrättar avhopparverksamhet 

Adriana skulle ha fyllt 14 år den 5 september i år, men förra året sköts hon till döds i en uppgörelse mellan två rivaliserande gäng i Botkyrka. Våldet och otryggheten är ständigt närvarande på gatorna och i invånarnas medvetande. Nu vill kommunen ta krafttag mot gängkriminaliteten genom att bygga upp en avhopparverksamhet.   
2021-10-12

Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist och oppositionsrådet Stina Lundgren (M) besökte i början av september Våldspreventivt center i Botkyrka. 

 

– Med dubbla straff och fler poliser skulle fler gängkriminella sitta inne bakom lås och bom, men det räcker inte. Ord måste bli till handling, och jag vill besöka de verksamheter som aktivt jobbar mot det här giftiga våldet, säger Josefin Malmqvist. 

 

Målsättningen med arbetet kring avhopp är att skapa en struktur för att öka kommunens beredskap och möjlighet att underlätta för personer att bryta med kriminalitet och kriminella nätverk. De Botkyrkabor som vill lämna en kriminell livsstil och/eller en kriminell gruppering ska kunna få skydd och stöd för att lyckas.  

 

Tanken är att flera myndigheter och organisationer ska samarbeta, bland annat socialtjänsten, Polisen, arbetsmarknad- och vuxenutbildningen, Kriminalvården, lokala bostadsbolag, beroendevården och näringslivet.  

 

– Förebyggande insatser mot kriminalitet är centrala för att kunna fånga upp de ungdomar som är på väg in i kriminalitet, då spelar socialtjänsten och skolan en central roll. Våldspreventivt center arbetar utifrån samverkan mellan socialtjänsten och polisen vilket har varit framgångsrikt. Därtill behöver politiken ta sitt ansvar för att trycka tillbaka det grova våldet, säger Stina Lundgren.  

 

Genom avhopparverksamheten vill kommunen minska dödligt våld och mänskligt lidande som i sin tur ska öka tryggheten och få ner de kostnader och negativa effekter som orsakas av brottsligheten i kommunen.  

 

– Att underlätta avhopp är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Det är något vi behöver prioritera både lokalt, regionalt och nationellt, säger Elise Ekmen, samordnare för Våldspreventivt centrum.  

 

Våldspreventivt center i Botkyrka 

Vad händer i ett nytt ärende? 

 • Kontakt tas med samordnare mot kriminalitet 
 • Förutsättningslöst samtal förs med personen  
 • Initial bedömning av motivation och behov  
 • Fortsatt kartläggning parallellt med inkopplande arbetsgruppen på socialtjänsten och polis.  
 • Utredning och hotbildsbedömning 
 • Gemensam insatsplanering och gemensamt uppföljningsarbete 

 

Några av Moderaternas förslag mot gängkriminaliteten: 

 • en betald polisutbildning. 
 • att dubbla straffen för gängkriminella. 
 • att införa ett system med visitationszoner. 
 • en särskild satsning på att sätta upp fler övervakningskameror bland annat i utsatta områden. 
 • att slopa den generella straffrabatten för vuxna mellan 18 och 21 år. 
 • att slopa dagens form av mängdrabatt. 

 

Pernilla Ohlin
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn