Att ta ansvar för våldet

2021-07-05

Efter att fem kvinnor mördats på tre veckor efterfrågas nu politiska åtgärder. Det är bra om fler åtgärder kommer på plats. Politiker har en skyldighet att se till så att samhällets institutioner och lagar alltid står på de utsatta kvinnornas sida och inte daltar med kvinnohatarna. Här visar Moderatkvinnorna vägen.

 

Mäns våld mot kvinnor är dock ett problem politiken inte kan lösa på egen hand. Mäns våld mot kvinnor existerar inte i ett vakuum utan är något hela samhället behöver ta ansvar för. Något alla män behöver ta ansvar för.

 

Självklart har gärningsmännen inte rätt att dela det direkta ansvaret för sina brott med någon annan. De ska ensamt motta konsekvenserna för sina handlingar. Men det innebär inte att vi andra inte har ett ansvar. Det är fullt möjligt att vilja gå hårt mot gärningsmän och fortfarande ta ansvar för attityder i ens egen närhet.

 

Var sjunde kvinna har utsatts för fysiskt våld eller hot av en aktuell eller tidigare partner. Sannolikheten för att du och jag då inte skulle ha någon man i vår närhet som skadar eller kommer skada kvinnor är låg. Våldet mot kvinnor är inte enskilda händelser utan slutkulmen på en lång rad av stegvisa övertramp. Genom att vi män accepterar vårt ansvar att säga ifrån när män omkring oss säger något som vi misstänker grundar sig i faktisk misogyni kan vi vara en del av lösningen.

 

Tyvärr är det svårt för vissa män att acceptera detta ansvar och de som gör det ses i vissa kretsar som svaga. Att säga ifrån kan därför orsaka dålig stämning och du som gör det kan ses som en besvärlig typ. Särskilt i ett land som Sverige där jantelag och konsensuskultur gör ifrågasättande extra känsligt.

 

Men att markera när andra män går över gränsen – trots risken för dålig stämning – är vårt ansvar. Att som man ta på sig rollen som ”besvärlig” är en liten kostnad att betala för att tryggheten för våra mammor, systrar och döttrar i längden ska öka. Köp inte att du som säger ifrån skulle vara svag. Att säga ifrån är att ta ansvar och att ta ansvar är starkt.

 

Våga vara en del av lösningen genom att redan idag se dig omkring och säga ifrån. Våga vara en man som tar ansvar för våldet.

Douglas Thor
Ordförande Moderata Studenter
Facebook
Twitter
LinkedIn