Arba Kokalari utsedd till framtidens ledare

2020-06-21

För ett år sedan vann hon ett fjärde mandat till Moderaterna i EU-valet. Nu är hon utsedd till topp 30 bland framtidens kvinnliga ledare av chefsorganisationen Ledarna. Arba Kokalari tycker fler kvinnliga förebilder behöver lyftas fram. Varje år rankar chefsorganisationen Ledarna framtidens kvinnliga ledare. Syftet är att lyfta fram chefer som varje dag är förebilder och inspiratörer i ledarskap och att inspirera fler unga kvinnor att bli chefer.

– Det var en stor glädje att få bli utsedd till denna prestigefyllda ranking. Jag hoppas att min egen resa av ledarskap både inom näringslivet och politiken kan sporra fler kvinnor att ta klivet in i politiken och till Moderaterna, säger Arba Kokalari.

Det finns en rad kriterier för att hamna på listan. Man har bland annat bedömt utifrån kompetens, uppnådda resultat, potential samt vara upp till 35 år.

– Idag finns det en helt ny generation otroligt kompetenta kvinnor som vill ta mer plats och som gör verklig skillnad med sitt ledarskap. Att lyfta fram dem så att fler kan inspireras är ett av flera viktiga redskap för att uppnå ett jämställt samhälle, avslutar Arba.

Hela rankingen består av 75 namn från olika branscher varav de flesta verkar inom näringslivet, organisationer och den offentliga sektorn. I år var endast tre på listan  inom politiken varav Arba Kokalari var den enda från borgerligheten.

Facebook
Twitter
LinkedIn