Världens första feministiska regering?

2021-01-14

Världens första feministiska regering, sades det. Löfven är nöjd. Vänsterpartierna räds inte jämställdhetsretoriken. Tar gärna ton i kampen. Talar sig varma om systerskap. Men där tar det stopp.

Regeringens hoppfyllda utsagor om jämställdhet reflekteras inte i praktiken. Kvinnor tjänar mindre än män, äger mindre än män och bara ungefär var fjärde företagare i Sverige är kvinna. Det är en bra bit under EU-snittet och lägre än andelen i våra grannländer. Men inom välfärdssektorn är kvinnliga företagare överrepresenterade. Ändå är det just den branschen som vänsterpartierna aktivt försöker punktera. Hur kommer det sig? Vill de inte att kvinnor ska driva företag?

Socialister ropar högt om kvotering till börsbolagsstyrelser, för att med andra handen kväva de företag där kvinnor verkar. Nästan som om målet inte är att öka kvinnors ekonomiska makt, utan att minska näringslivets frihet.

Mönstret går igen. Som av en händelse är kritiken mot RUT-företagen hård, men ROT-branschen kommer undan skottlinjen. Det är ingen hemlighet att de flesta startar företag i branscher där de har egen erfarenhet. Fler kvinnor startar företag inom tjänster som faller under RUT-paraplyet, och för män gäller det motsatta. Det vet även Ulla Andersson (V) och andra ”feminister” som kallar RUT-avdrag för bidrag, i ett försök att förlöjliga och underminera branschen. Samtidigt är vänsterpolitiker inte främmande för byggsubventioner och andra riktade insatser mot branscher som traditionellt domineras av män.

”Fuck off kapital”. Begreppet är numer väl känt och används flitigt inom feministiska kretsar. Det handlar om att ha tillräckligt med pengar för att ha frihet att fatta beslut, utan att stoppas av ekonomiska hinder. Att kunna ta en ekonomisk risk. Kanske säga upp sig från ett jobb där man inte trivs, lämna en destruktiv relation eller komma undan en hyresvärd. Egna pengar är frihet. Det fungerar som en försäkring mot att fastna i en beroendesituation.

Ett sätt att öka den ekonomiska jämställdheten är att göra det enklare för fler att spara, äga och få ihop en buffert. Regeringen vill göra tvärtom. De öppnar upp för högre skatter på både sparande och boende.

Regeringen och vänsterrörelsen har nästintill lyckats ta patent på feminismen. Hävdar att frågan tillhör dem. Märkligt, av den grupp som gång på gång sätter käppar i hjulet för kvinnors ekonomiska frihet.

Susanna Silfverskiöld.
Ledarskribent Svenska Dagbladet
Facebook
Twitter
LinkedIn