Vården i digitaliseringens tid

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Idag ligger vi på sjätte plats i FNs rankning, men något hände under pandemin. De digitala vårdtjänsterna började användas av – i stort sett – alla.
2020-11-17
  • Pandemin har förnyat och förankrat den digitala förvaltningens roll – både i sin konventionella leverans av digitala tjänster och i nya innovativa insatser för att hantera krisen, säger Liu Zhenmin, biträdande generalsekreterare för FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, i ett pressmeddelande.

 

I Sverige har privata nätläkartjänster drivit på utvecklingen, men har – fram tills nu – fått ett förhållandevis njuggt emottagande från deras offentliga kollegor. Nätläkartjänsten Kry har funnits sedan 2015 och ville till en början sälja en teknisk plattform, men regionerna (dåvarande landstingen) var inte intresserade. Istället startade Kry en egen vårdtjänst.

Men sen kom pandemin och med den ansträngda resurser, ökat behov av vård, rädslan för att bli smittad – och ett lite annat synsätt gällande digitalt utförd vård. Entré digital explosion.

  • Tack vare att vi redan hade tekniken och tjänsten på plats så kunde vi snabbt skala upp när det behövdes. Vi har sett en stor ökning av alla typer av patienter, men särskilt 50+ vilket är kul! Det är inte främst direkt covid-19, utan det är andra vanliga primärvårdsärenden som våra patienter nu istället gjort digitalt. En stor del kommer vara en permanent förändring i hur man söker vård, menar Malin Wallin, chef för affärsutveckling på Kry Sverige.

 

Enligt SKR så ökade användningen av regionernas digitala vårdmöjligheter med upp till 1000 procent under Coronavåren. Den kraftigaste ökningen finns i gruppen över 50 år. Kanske är de äldres insteg i den digitala vårdvärlden en av få de positiva sakerna som pandemin och dess effekter fört med sig?

  • Att använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården är ett sätt att använda de resurser vi har på ett bättre och mer effektivt sätt till gagn både för verksamheten och för patienterna. Personalen har mött detta mycket annorlunda läge på ett fantastiskt sätt och hittat nya lösningar med snabb samordning och samverkan.

 

Så säger Anna-Lena Holberg (M), ordförande i styrelsen för Sjukhusen i väster i Västra Götalandsregionen. Hon understryker att pandemin har gjort att efterfrågan på digitala lösningar ökat dramatiskt och får medhåll av sin skånske regionkollega.

  • Covidpandemin har mitt i allt elände släppt fram en rad kreativa lösningar, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne. För politiken märks det hur videokonferenser har ersatt många möten, ibland behövs fysiska möten, men långt ifrån alltid. Pandemin har också skyndat på utvecklingen mot mer digitala läkarbesök i den offentliga vården.

 

Många har nu fått upp ögonen för digitaliseringens möjligheter och att kontakta vården digitalt är nu något helt normalt. Så kommer den digitala utvecklingen att fortsätta i samma höga tempo, eller vad kan vi förvänta oss? Svaret blir ja, om man frågar Malin Wallin på Kry.

  • Digital vård är ännu bara i sin linda, det kommer kunna gå att göra så mycket mer! Smarta hemtester av olika slag och frihet att själv vara delaktig i sin vård, inte minst för kroniska tillstånd, för att nämna några saker. Vi kommer också se hur digitalt och fysiskt allt mer flyter ihop sömlöst för att passa patienten så bra som möjligt. Tvärtom från den traditionella primärvården så började vi i det digitala men öppnar nu också fysiska vårdcentraler runt om i landet. Om vi kan möta varje patient på rätt vårdnivå så sparas resurser till de som behöver där det behövs – det är smart vård.
Susanne Ydstedt
Facebook
Twitter
LinkedIn