Valfrihet och forskning vässar förlossningsvården

I Stockholm driver både politik och profession på utvecklingen inom förlossningsvården. För att ta del av de olika perspektiven har vi träffat Lars Rådén som är vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm samt Helena Kopp Kallner som är forskare och överläkare.
2021-06-24

POLITKEN 

Som ordförande för avtalsutskottet så är Lars Rådén ansvarig för Stockholms 39 vårdval, däribland vårdval förlossning. Även om det inte alltid går att möta alla önskemål när det är dags för förlossning så får 95% föda på sitt förstahandsval.  

 

– Förlossningsvården är en av de absolut viktigaste delarna av vården. Den möter ett skede i livet som är både känsligt och ett av de största. Vi vill att kvinnan som ska föda också ges tryggheten att välja var det sker, därför har vi infört ett vårdval inom förlossningsvården, berättar Lars. 

 

Andelen som är mycket nöjda med sin förlossning ligger idag flera procentenheter över snittet i riket. Under de senaste fem år så har andelen kvinnor som gör sitt eftervårdsbesök ökat från 68 procent till 80 procent.  

 

– Förbättringarna är ett resultat av ett kontinuerligt arbete inom förlossningsvården. Ett uppskattat projekt som vi är mycket stola över är Min Barnmorska. Som första region i Sverige ger det en trygghet till blivande och nyblivna mammor genom att ha en kontinuerlig kontakt med samma barnmorskor, under graviditet, förlossning och eftervård i hemmet, avslutar Lars. 

 

PROFESSIONEN 

Några exempel på forskning inom förlossningsområdet som Helena Kropp Kallner bedriver är arbetssätt att förebygga behov av akuta kejsarsnitt, att undvika stora bristningar i bäckenbotten och hur preventivmedel kan användas på bästa sätt, till exempel efter förlossningen.  

 

– Det sker för lite forskning om sjukdomar som drabbar kvinnor under graviditet och förlossning. Delvis därför att det är komplicerat men även för att det saknas resurser. Staten och regionerna borde särskilt stötta forskning som har svårt att få medel från andra och då särskilt se till samhällsviktigheten i forskningen, säger Helena. 

 

Hon berättar att man ser att kvinnor har för dåliga grundkunskaper om graviditet och förlossning. En del är sexualundervisningen i skolan som varit undermålig i flera år. Men vi pratar även för lite om problem som kvinnor möter. 

 

– Det är delvis tabubelagt att tala om saker som drabbar kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Varför pratar vi inte om missfall, bristningar efter förlossning, eller att man kissar på sig när man hoppar studsmatta? Då får också fler rätt kunskap om när man kan söka hjälp, avslutar Helena.

Cecilia Löfgreen
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn