Emelie och Felicia från Malmö Kvinnojour, Noria Manouchi och Josefin Malmqvist. Foto: Christine Olsson.

Våld i nära relationer ökar i spåren av coronapandemin

2020-08-26

De senaste månadernas kris har varit en stor påfrestning för många i vårt samhälle. När människor har uppmanats att hålla sig hemma och viktiga träffpunkter i samhället tillfälligt stängts ner har situationen för de kvinnor som redan lever i en utsatt tillvaro förvärrats. 

Runt om i Europa och Kina vittnar kvinnorättsorganisationer om att våldet i hemmen har ökat som en följd av isoleringen på grund av Covid-19. I Sverige ger kvinnojourerna en blandad bild: vissa vittnar om en kraftig ökning av kontakter, andra förväntar sig att en ökning kommer komma som en kalldusch när tiderna blir mer normaliserade. Det är mer regel än undantag att trycket på kvinno- och tjejjourer ökar när kriser klingar av, liksom efter semestertiderna. Detta eftersom tiden i isolering inte sällan betyder övervakning, och därmed svårighet att söka hjälp och stöd. Det såg man tydligt efter Ebolapandemin och det finns uppgifter redan nu från Kina, där fler kvinnor sökt hjälp efter Covid-19.  

Det offentliga måste ha en god beredskap redan nu. I Norge har våld mot kvinnor i hemmen uppmärksammats av polisen som nu överväger att göra hembesök hos familjer med våldsdömda män. I Danmark har fler skyddade boenden upprättats för våldsutsatta. Det ökade våldet har redan lett till att danska kriscenter blivit fulla, efter att danska regeringen uppmanat människor att hålla sig hemma. 55 nya platser har upprättats i hela landet.   

Riksdagsledamöterna Noria Manouchi och Josefin Malmqvist besökte Malmö kvinnojour för att samtala om coronapandemins effekter. Jouren vittnar om ett lugn före stormen. Trots det har samtalsmottagningen redan idag tre månaders kö och de två kuratorerna skulle behöva vara dubbelt så många. Om de redan nu går på ångor, hur ska det gå när tillströmningen ökar?  

  • Moderaterna kräver en tredubbling av pengarna till Malmö stads mobila resurs- och stödteam mot hedersförtryck och våld i nära relationer. När en kvinna ber om hjälp måste samhället alltid kunna ställa upp, menar Noria Manouchi. Istället för attfinansiera kvinnoförtryck med socialbidrag måste de politiker som styr Malmö återupptäcka att den svenska jämställdheten vilar på idén om den arbetande familjen. 

 

Moderaterna har tillsammans med den övriga oppositionen i Malmö drivit på för att en del av de extra välfärdspengar Malmö stad nu får av staten ska gå till att förstärka stadens kvinnojourer.  

Felicia Forthmeiier, verksamhetsledare på Malmö Kvinnojour, vittnar om att samtalen kommer från många olika kvinnor, från alla samhällsskikt och yrken. För att underlätta för fler att kunna söka hjälp har Malmö Kvinnojour startat en chatt  

  • Om båda parter är hemma mer än vanligt, så kan det vara svårt att hitta lägen att ringa och prata. Då hoppas vi att det ska vara lättare att knappa på telefonen i chatten. 

 

Fler initiativ likt Malmömoderaternas behöver tas, men våldsutsatta kvinnor behöver också ett nationellt stöd och samordning.  

  • Kvinnojourerna är centrala i arbetet för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Därför satsar Moderaterna dubbelt så mycket som regeringen på kvinnojourerna i spåren av coronapandemin. Dessutom behöver vi skärpa straffen för den som slår, säger Josefin Malmqvist. 

 

Moderaterna vill se strängare straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning så att dagens nio månader till sex års fängelse, blir till ett år och tio års fängelse. Samhället behöver sluta upp bakom den som är utsatt.   

Dessutom behöver det införas nya kontaktvägar för den som utsätts för våld. Det kan exempelvis handla om att bredda möjligheten att larma via sms i nödsituationer, eller fysiska funktioner i form av kodord som nu prövas i andra länder. Sverige behöver ett bättre och bredare samarbete mellan polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta har prövats i Västra Götalandsregionen och borde utökas till hela landet. 

 

Så kan du bidra:  

  • Vad du kan göra: Om du är hemma och hör ljud, bråk och skrik som gör dig orolig, kontakta polisen. Om du känner oro för barn, kontakta socialtjänsten i din kommun. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt på telefon 020-505050. På roks.se och unizon.se kan du hitta en kvinnojour nära dig. 
  • Vad kommuner och andra samhällsaktörer måste göra: Håll stödinsatser och viktiga samhällsfunktioner öppna.  
  • Prioritera stöd till kvinnojourer: Skänk en gåva till din lokala kvinnojour. 
Emelie och Felicia från Malmö Kvinnojour, Noria Manouchi och Josefin Malmqvist
Foto: Christine Olsson
Facebook
Twitter
LinkedIn