Valberedningens förslag till styrelse 2023-2025

2023-05-29

Vid Moderatkvinnornas stämma ska en ny styrelse väljas.

Valberedningen för Moderatkvinnorna tagit emot nomineringar till styrelsen och samtalat med samtliga länskvinnoordföranden.

– Arbetsmetoden att samtala med samtliga länskvinnoordförande är en process som de flesta valberedningar inte gör, vi har tyckt att det är viktigt att inte bara få in nomineringar, utan även kunna fånga upp hurdan styrelse man vill ha som helhet, berättar valberedningens ordförande Ulrica Schenström.

Arbetet har utgått från att bygga ett starkt lag som står pall för de utmaningar Moderatkvinnorna står inför, samtidigt som man ska kunna hantera andra oväntade situationer.

Ulrica Schenström beskriver valberedningens arbete:

– Som ordförande för valberedningen är jag otroligt glad och tacksam för hur många kompetenta kvinnor som har nominerats. Jobbet för oss har i mångt och mycket bestått i att foga samman de olika kompetenserna till ett lag med en bred palett där alla kompletterar varandra.

– Valberedningen har gått igenom alla de namn som på olika sätt kommit in, vägt in flera aspekter vid sammansättningen, där vissa kriterier har fått stå tillbaka för att uppfylla andra, berättar Schenström.

Förslaget som valberedningen landat i är ett där allas synpunkter vägts och kompromissats mot målet att bygga ett starkt lag, som kan stå starkt och driva Moderatkvinnornas röst både internt och externt. Förslaget är en sammansättning av personer med olika kompentenser, som kompletterar varandra och bildar en bred och kvalificerad representation.

 

Valberedningen föreslår följande personer till Moderatkvinnornas styrelse 2023-2025:

Ordförande: Josefin Malmqvist (omval)

Vice ordförande: Annsofie Thuresson (omval)

Ledamöter: Caroline Högström (omval), Charlotte Broberg (nyval), Elin Petersson (omval), Hanne Lindqvist (nyval), Helena Storckenfeldt (nyval), Johanna Rantsi (omval), Malin Höglund (nyval), Marie-Louise Hänel Sandström (nyval)

 

Moderatkvinnornas valberedning har bestått av Ulrica Schenström (ordförande), Stockholms stad, Carin Ramneskär, Västra Götaland, Noria Manouchi, Skåne, Ida Eriksson, Kronoberg och Anna-Karin Nilsson, Västerbotten.

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn