Unga moderater utvecklar lösningar på Sveriges problem

Sverige står inför allvarliga problem. För att Moderaterna ska bli största parti och det självklara alternativet för Sveriges unga krävs en politik som skapar engagemang, väcker känslor och svarar på vardagsfrågor. Unga Moderaters reformskrift släpps kort efter Moderaternas idéskrift, för att sätta fokus på konkret politik inför valet.
2021-01-14

Unga Moderater är Moderata Ungdomsförbundets nationella spetsutbildning. 17 deltagare har under ett och ett halvt år deltagit på fem träffar, gjort läxor och grupparbeten, haft en mentor och utmanat sig själva. Douglas Thor utnämndes till kursetta, och pris för bästa reformarbete gick till Amanda Thonander, Matilda Ekeblad och Lovisa Gustafsson.

Utbildningens röda tråd har varit ett grupparbete. Grupperna tilldelades områden med samhällsproblem och fick därefter i uppgift att skriva en delrapport där de sakligt och objektivt presenterade data över nuläget för det område de tilldelats. Nästa delrapport utgick från en lösningsinventering, där de i första läget inte skulle värdera lösningarna utifrån ideologiska avvägningar – bara utifrån potentiell effekt. Reformförslagen har sedan utvecklats med en reformcoach och presenterats för ett erfaret Reformdraknäste. Grupperna presenterade avslutningsvis sina rapporter för de andra deltagarna, kursledningen och partisekreteraren på ett seminarium.

Kursledningen – Helena Nanne, Ida Eriksson, Viktor Lundblad och Oliver Rosengren – har sammanställt rapporterna till en reformskrift. Den finns att läsa här.

Facebook
Twitter
LinkedIn