Tid för tillnyktring i miljöarbetet

2020-11-04

År 2020 skulle ha blivit supermiljöåret. Världens ledande forskare och politiker inom området skulle ha träffats på COP26 i Glasgow. Alla skulle uppdaterat sina åtaganden och prioriteringar. Så blev det förstås inte.
Från att tidigare varit i toppen på den politiska agendan har miljö- och klimatfrågor fått stå tillbaka för frågor som mer akut berör liv och död.
Vi ringde upp Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M) och andre vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, för att höra lite om vad pandemin innebär för miljöarbetet.

  • Det är faktiskt inte enbart dåligt, nu får alla tid att fundera och kanske vi kan få en tillnyktring i det globala miljöarbetet, menar Jessica Rosencrantz. Vi vill utnyttja tidsfönstret smart och förbereda en grön återstart av ekonomin som samtidigt också främjar tillväxten.

 

Kopplingen tillväxt och miljö är något hon återkommer till flera gånger under vårt samtal; utan tillväxt har vi inte råd att satsa på ny teknik och innovationer som gör vår värld renare. Kanske krisen kan bidra till att sätta punkt för den påtagligt irriterande och tyvärr vanligt förekommande tesen att det finns ett motsatsförhållande mellan klimat och tillväxt, funderar hon högt.

  • Från min horisont så menar jag att vi i den akuta krisen ska prioritera att rädda liv och företag, men krisen ska heller inte bli en förevändning för att sänka ambitionerna på miljöområdet. Istället ska vi göra vad vi kan för att investeringarna ska bli hållbara.

 

Konkret vill Moderaterna ha ett globalt minimipris på koldioxidutsläpp; något som ledande experter intygar vore det bästa. Det skulle medföra att fler länder i världen börjar agera långsiktigt och grönare. Nationellt driver partiet bland annat en omställning av industrin och elektrifiering av våra transporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur.

  • Under pandemin har regeringen lyssnat duktigt på experter och jag hoppas att det sprider sig till fler områden, såsom miljö och klimat. Vi behöver tuffare konsekvensanalyser och utvärderingar av förslag och få ett slut på åtgärder som kostar mer än det smakar, menar Jessica Rosencrantz.
Susanne Ydstedt
Facebook
Twitter
LinkedIn