Etikett: Debatt

Friheten är värd att försvara

Ett tydligt rätt och fel har också etablerats. De i debatten som ropade på att ”förstå det ryska perspektivet” har i alla fall för nu

Så krossar vi glastaket

När kvinnor får barn arbetar de färre timmar och byter till sämre betalda jobb, vilket får stora konsekvenser för deras livsinkomster. En halv miljon kronor

Kameraövervakning ökar tryggheten

Tryggheten är basen i vårt samhälle. Det handlar både om den upplevda och faktiska tryggheten. Brottsligheten brer ut sig i Sverige och den grova kriminella