Etikett: Debatt

Kameraövervakning ökar tryggheten

Tryggheten är basen i vårt samhälle. Det handlar både om den upplevda och faktiska tryggheten. Brottsligheten brer ut sig i Sverige och den grova kriminella

Exportera klassisk moderat politik! 

Frågor som länge delat Europaparlamentet i två läger blev nästan över en natt “den enda lösningen” för att komma ur krisen. Transfereringar, som tidigare varit