Foto: Daniel Olausson

Sverige – ett föredöme och ett skräckexempel

Frågorna om klimatet och energiförsörjningen är stora i valet och kanske viktigare än någonsin. Å ena sidan är Bottenviken och Norrlands inland epicentrum för den gröna omställningen. Å andra sidan riskerar de boende i södra Sverige att inte kunna koka morgonkaffe eller betala elräkningen i vinter.
2022-09-06

Svensk gruvindustri ska utvecklas, inte avvecklas
År 2045 ska LKAB vara fossilfritt. Tillsammans med SSAB och Vattenfall har en satsning under namnet HYBRIT inletts för att ta fram fossilfritt stål. Den så kallade järnsvampen ska introduceras på marknaden år 2026.

Tekniken kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med minst tio procent, motsvarande en tredjedel av utsläppen från industrin. Dessutom kan den exporteras och bidra till minskade utsläpp i hela världen.

– Naturresurser, framstående forskning, ledande företag och kompetenta medarbetare gör att Sverige har förutsättningarna att åter bli en ledande gruvnation, men med regeringens politik har Sverige tappat från plats åtta till trettiosex i internationell gruvranking på fem år. Nu behövs en ny regering, säger Josefin Malmqvist ordförande för Moderatkvinnorna under ett besök i LKABs gruva i Gällivare.

En hållbar gruvnäring i Sverige bidrar inte bara till vår omställning, utan hela jordens.

En god och långsiktig elförsörjning
På senare år har elanvändningen i fordonsflottan ökat i Bolidens koppargruva Aitik. På en 3 kilometer lång bana kopplar truckarna upp sig till ett elnät och fördubblar sin hastighet mellan dagbrottet och deponierna. Dieselförbrukningen beräknas nu minska med miljontals liter per år.

– På lång sikt är inriktningen att ersätta dieselmotorer med elmotorer, berättar Sture Holmgren, vår guide vid besöket i gruvan.

Elektrifieringen gör Boliden till pionjärer i gruvindustrin. För att klara omställningen måste mer metaller få brytas och tillståndsprocesserna effektiviseras. Framför allt behövs mer ren el. Vattenkraften från Luleälven har varit viktig för gruvans låga koldioxidutsläpp.

Nyligen beslutade regeringen att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas, något som beräknas pågå i 15 år. Detta kan leda till en minskning av elproduktionen. Därför vill Moderaterna att omprövningarna pausas omedelbart.

Svensk elproduktion var länge en av världens mest trygga och rena. Nu kan inte företag bedriva verksamhet på vissa platser för att det saknas el. I Karlshamn eldas olja för att svenskar ska ha tillgång till nödvändig el. Elpriserna skenar och staten delar ut bidrag för att svenskar ska kunna betala räkningen.

Hur hamnade vi här?
Kärnkraften har avvecklats och ersatts med otillförlitliga energikällor som vind- och solkraft. Vi är därför nu beroende av el från omvärlden och som en konsekvens blir priset extremt högt när det inte blåser.

– Magdalena Andersson kallar dem Putinpriser men de stora prisskillnaderna uppstod 2020 när Ringhals 1 och 2 stängdes, berättar Carl-Oskar Bohlin, Moderaternas näringspolitiska talesperson.

Den gröna omställningen är omöjlig så länge elen är dyr och inte kan garanteras. Dessutom kan vanliga människor inte prioritera omställning när de inte kan betala elräkningen.

– Vi måste skapa politiska, ekonomiska och legala förutsättningar för en fossilfri, planerbar och prisstabil elförsörjning, avslutar Bohlin.

En borgerlig regering kommer garantera ren, stabil elförsörjning i hela Sverige och försvara all fossilfri elproduktion: vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Hanna Dalhusen 
Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn