Foto: Axel Adolfsson

Sverige behöver en omfattande skattereform

Sveriges arbetslöshet biter sig fast på höga nivåer, reallönerna faller, tillväxten är låg och under åren framöver pressas välfärdens finansiering hårt. Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman är tydlig: Sverige behöver flera skattereformer. För att öka drivkrafterna till arbete och företagsamhet behöver skatterna sänkas, skattebaserna breddas och det totala skattetrycket bli lägre.
2022-06-13

Varför anser du att Sverige behöver Sverige en skattereform? 

Tekniken är inte viktig, det går att göra en stor reform eller flera mindre. Det är att bryta samhällsutvecklingen med brottslighet, utanförskap och svag ekonomisk utveckling som är viktigt. Sverige har bland världens högsta skatter, men grundläggande samhällsfunktioner fungerar inte som medborgarna har rätt att förvänta sig. Det svenska näringslivet – ryggraden i vårt välstånd – har en svag produktivitetsutveckling och tillväxten viker ned.  

 

Moderaterna har ännu inte presenterat någon skattereform, men du sägs ha flera varianter i byrålådan?  

Elisabeth Svantesson och jag bestämde oss för att vara väl förberedda om regeringen skulle bjuda in till samtal om en skattereform. Jag fick uppdraget att arbeta igenom politiken så att vi snabbt kunde bidra i arbetet eller presentera ett alternativt förslag. Regeringen kom dock aldrig med något initiativ utan har i stället passivt låtit samhällsproblemen växa. Med utgångspunkt i att öka människors frihet, nå full sysselsättning och få bättre villkor för företagande får vi sjösätta arbetet efter valet.  

 

Hur ser du på de förändringar som gjorts i skattesystemet relativt nyligen, så som rut-avdraget till exempel. Kommer de att finnas kvar efter den nya reformen? 

Ska vi klara ambitiösa välfärdsambitioner behöver skattesystemet vara legitimt, effektivt och stötta tillväxt. Genom införandet av jobbskatteavdraget, rut-avdraget och avskaffandet av förmögenhetsskatten, arvs-och gåvoskatten och fastighetsskatten är skattesystemet mer legitimt i dag än tidigare. Vi kommer inte att rulla tillbaka dessa reformer och riskera att urholka det förtroende som numera finns. Däremot behöver skattebaserna värnas, redan i vår politik ser man till exempel att vi hellre beskattar konsumtion än produktion.  

 

Skatter är ju ett viktigt styrmedel när det kommer till hur människor och företag förhåller sig till miljö och klimat. Hur vill du förändra miljöskatterna? 

Det är viktigt med rimlighet, stabilitet och förutsebarhet. De senaste årens ryckighet och ständiga höjningar har försvårat för hushåll och företag, till liten eller ingen nytta för miljön. Det handlar om allt från de höjda drivmedelsskatterna till de införda punktskatterna på plastpåsar och elektronik. Vi ska använda skatten för att stötta omställning och förbättra miljön, utgångspunkten är att effekten ökar när vi gör saker tillsammans i EU och världen, snarare än att Sverige ensamt avviker väldigt mycket.  

  

Behovet av fler poliser och ett starkare rättsväsende är uppenbart. Hur ser du på att kombinera dessa satsningar med skattesänkningar? 

Det är möjligt att kombinera lägre skatter och en förstärkning av statens kärnuppgifter – om annat prioriteras ner. Sverige har till exempel väldigt många myndigheter och ett stort bistånd, båda till oklar nytta. Det handlar också om att byta passiva bidragskostnader till att en större del av befolkningen faktiskt arbetar.  

  

I dag råder stor brist på kvalificerad arbetskraft, kan en skattereform vara en del av lösningen på det problemet? 

I allra högsta grad. Ska vi möjliggöra både växande företag och hög kvalitet i välfärden måste fler utbilda sig, och de som har utbildning uppmuntras att jobba mer. Kanske vore det klokt med lite fler civilingenjörer och lite färre genusvetare. Marginalskatterna behöver sänkas för att återupprätta principen om hälften kvar. 

 

Är det något perspektiv du saknar i debatten kring en skattereform?  

Rättssäkerheten diskuteras för lite. I dag kan Skatteverket komma med nya tolkningar som över en natt ändrar människors och företags förutsättningar. Två intressanta spår för en skattereform vore att kräva att skärpta tolkningar från Skatteverkets sida skulle behöva passera riksdagen och att Skatteverket skulle få pröva tolkningar i domstol, utan att driva process mot enskilda.  

 

Slutligen – vilka skattefrågor tror du kommer vara på tapeten nu under valrörelsen? 

Något som skiljer sig från tidigare val är att så kallade punktskatter har blivit väldigt aktuella. Det handlar om skatt på drivmedel och energi som skapat stora problem för hushåll och företag, eftersom enkla vardagssaker som att tanka bilen eller använda eluttaget har skenat i pris. Socialdemokraterna har gjort det oerhört dyrt att vara svensk. Det tycker jag att vi ska påminna väljarna om inför valet i höst. 

Redaktionen Modig
Facebook
Twitter
LinkedIn