Stryk ett stort streck över allt

”Glöm allt vi tidigare sagt inom arbetsmarknadsområdet. Börja om från början med ett blankt blad och använd forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla en ny arbetsmarknadspolitik!”
2021-06-10

Det var uppmaningen från Fredrik Reinfeldt och Anders Borg när jag började arbeta på riksdagskansliet. På kansliet rådde det nybyggarstämning. Detta var 2004 och arbetet med Nya Moderaterna hade just tagit sin början. Hur gick det då till? Först identifierades ett samhällsproblem. Det kunde komma från partiledningen, från Anders Borg eller från oss handläggare. Sedan skickades frågan vidare till olika experter vid riksdagskansliet som började med att läsa in sig på området. Vi läste så ögonen blödde.

Rapporter från de internationella organisationerna IMF, OECD och EU-kommissionen var viktiga kunskapskällor. Vår utgångspunkt var att lära från akademin och från andra länder. Av särskilt intresse var våra grannländer som i många avseenden hade och har samma typ av problem som Sverige, men som använder sig av andra lösningar.

Under analysarbetets gång diskuterade vi med varandra och med Anders Borg för att stämma av våra tankegångar. Vår uppgift var att göra en grundlig analys av samhällsproblem och föreslå åtgärder som kunde bearbetas av referensgrupper och den inre kärnan (partiledaren, partisekreteraren, stabschefen och presschefen) som tillförde ett politiskt perspektiv. Till syvende och sist var det partiledaren som dömde av de olika förslagen och det är ju klart att vi inte ville bli sågade av Fredrik, utan i så fall såg vi till att förslaget sågades på ett mycket tidigare stadium av Anders Borg själv. Pressen var förstås enorm på Anders som stabschef, men vi kände alla ett stort ansvar för vart Moderaterna var på väg. Det var ett riktigt teamwork som gjorde att Nya Moderaternas politik kunde ta form.

För mig som kom utifrån var det som att komma till himmelriket. Fredrik och Anders var villiga att göra strukturella reformer som skulle kosta på, kanske till och med regeringsmakten, men de ville omdana samhällsekonomin så att vanliga människor skulle känna sig som hemma. Jag som vuxit upp i Norrlands inland hade inte tidigare kunnat identifiera mig med M-politik, men nu gick det bra. Att börja från början och vara villig att ifrågasätta gamla ”sanningar” var grunden för det framgångsrika förändringsarbete som Nya Moderaterna var.

Eva Uddén Sonnegård
Ekonomie doktor, forskare vid Ratio och ordförande i en av Fores reformgrupper. Tidigare bland annat statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010
Facebook
Twitter
LinkedIn